Magyar szentek temploma

OkładkaKościół świętych węgierskich, węgierski skarb Górnej Orawy
autor Nandor Udvarhelyi

 Magyar szentek temploma

Felső – Arva magyar kincsestara

wyd. Kairosz Kiado, str.200

Album wydano pod koniec maja 2013, a już 13 czerwca 2013 miała miejsce jego prezentacja w Budapeszcie. Do Orawki dotarł kilka dni później, dostarczony przez autora wstępu, znanego dyplomatę i historyka p. Imre Molnara. Książka napisana w języku węgierskim, streszczenia polskie i angielskie. Pierwszy rozdział traktuje o historii Orawy na tle historii Królestwa Węgierskiego, kolejny o budowie i wyposażeniu kościoła w Orawce. Najistotniejsza jednak część, jak wskazuje tytuł, odnosi się do świętych, błogosławionych i sług bożych związanych z dziejami Węgier. Święci namalowani zostali wg miedziorytów Gabriela Hevenesiego z 1692 r., autor dotarł do reprintu z 1735 i porównał ich wyobrażenia z malowidłami w kościele, przedstawił życiorysy tych postaci, uzupełnił wiadomości o 3 osobach, których nie uwieczniono. Dodajmy, że o niektórych z nich już niewielu pamięta i jest to dobry sposób na przypomnienie. Posłowie do książki napisała p. Maria Prokopp, uznana historyk sztuki. Album zawiera obszerną bibliografię, odnoszącą się do życiorysów świętych, historii Węgier i zagadnień z historii sztuki. Niezaprzeczalną wartością książki, zwłaszcza dla nie znających języka węgierskiego, są wspaniałe zdjęcia wykonane przez p. Attilę Mudraka. Na 119 zdjęciach utrwalił m.in.całą wspaniałość polichromii kościoła, jego wyposażenie i otoczenie. Fotografie wykonano w kwietniu 2012, dokumentują stan kościoła na tamten czas.
18 października 2013 w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce zorganizowano, przy udziale Księdza Proboszcza Orawki, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Stowarzyszenia Rozwoju Orawy, premierę polską wspomnianego albumu. Pan Udvarhelyi przedstawił prezentację dot. swojej książki oraz największych świętych węgierskich i wspomniał o postaciach ze wspólnej historii Polski i Węgier – przede wszystkim o królowej św. Jadwidze.
Książkę wydano w 1000 egzemplarzach, nakład już prawie wyczerpany, na grudzień 2013 zaplanowano dodruk.