Poeci o kościele w Orawce

Zakończono 34. edycję Orawskiego Konkursu Literackiego im P.Borowego. Miło donieść, że w obu kategoriach „poezja”, pisane gwarą i pisane polszczyzną, nagrodzono dwa utwory dotyczące kościoła.Wiersz pisany gwarą przedstawił p.Zbigniew Tlałka

KOŚCIÓŁ W ORAWCE

w imie Ojca i Syna
dziadkowie cie stawiyli

w imie Ojca i Syna
Boga w tobie czcili

w imie Ojca i Syna
syścy tu klynkali

w imie Ojca i Syna
modlitwy śpiywali

w imie Ojca i Syna
malowali na ścianak

w imie Ojca i Syna
jako jes naso wiara

w imie Ojca i Syna
powstoły obrozki

w imie Ojca i Syna
jacy dekalog Boski

w imie Ojca i Syna
jako piekło wyziyro

w imie Ojca i Syna
kto z nieba poziyro

w imie Ojca i Syna
som hań nasi świynci

w imie Ojca i Syna
by nos grzych nie nyncił

w imie Ojca i Syna
odmów tutoj pociyrz

w imie Ojca i Syna
tak przodkom odpłacisz

w kategorii wiersza pisanego polszczyzną, laureatką jest p. Magdalena Kostrzewa – Smreczak

W ORAWSKIM KOŚCIELE

Widzisz tę bolesną, zapłakaną matkę,

W promienistym blasku

Królewskiej korony?

W koralach krwi, owocach miłości,

Związanych powrozem

Kamienistej drogi?

Czy czujesz wiatr wiejący pod krzyżem,

Skręcający gałęzie

W przebolesny wieniec?

Tu dotykasz prawdy, w progu żywobycia

Patrząc w te zamknięte

Chrystusowe oczy.

Bo w orawskim ołtarzu, w umarłej postaci

Ku niebu wzniesiony,

Bóg jest uwielbiony!