Kościół w XIX i XX wieku – grafika i zdjęcia

grafika W.Myszkowski, ok. 1894

grafika W.Myszkowski, ok. 1894