Podsumowanie roku 2013

CAM00164Minął trzeci sezon turystyczny w kościele. Pora na podsumowanie.

U progu sezonu wydawało się, że będzie to spokojny czas, zwłaszcza w porównaniu z rokiem 2012,  kiedy wiele się w kościele i parafii działo, przypomnieć należy prymicje księdza Ryszarda Kilanowicza w maju, księdza Roberta Szczechury w czerwcu, Światowy Zjazd Orawian w lipcu i Gminne Dożynki, raz na 10 lat, w sierpniu. W zakresie promocji kościoła w 2012 r. – powstała pierwsza płyta DVD, wydano mały przewodnik pt. „Orawka” oraz 2 pocztówki z widokiem kościoła z zewnątrz.

Rok 2013 zaczęliśmy od założenia profilu na Facebook i szerokiej promocji zasłon wielkopostnych; ukoronowaniem niejako działań była rozkładówka wielkanocna „Tygodnika Podhalańskiego” ze zdjęciami zasłon  (przez resztę roku wzmianki o zwiedzaniu kościoła w Informatorze Kulturalnym) oraz artykuły na stronach internetowych: podhale24.pl oraz podhale.region.

W maju wydano książkę „Magyar szentek temploma”, napisaną przez p. Nandora Udvarhelyi ze zdjęciami p. Attili Mudraka. Prezentacja węgierska miała miejsce 13 czerwca, a polska – 18 października 2013, kiedy to zorganizowano spotkanie z autorem. Rok 2013 przyniósł też wydanie:  kolejnych 3 pocztówek, tym razem z wnętrzami, kolejnej płyty DVD w sierpniu, cyklu 4 artykułów o polichromii kościoła w miesięczniku „Żivot” i nr 4/2013 „Mojej Orawy” z 4 stronami poświęconymi ks. Kocańdzie ( którego rocznice urodzin i śmierci w tym roku uczciliśmy mszą i spotkaniem mu poświęconym) oraz 2 wzmiankami w Raptularzu. Zaczęła działać również niniejsza strona internetowa oraz Google+.

A teraz statystyki zwiedzania. Mimo krótszego czasu oprowadzania, zanotowano niewielki wzrost liczby zwiedzających. Pierwsza grupa przyjechała 10 marca, ostatnia 13 grudnia 2013. W tym roku oprowadzono 6.339 turystów, w tym 3.385 Polaków i 2.954 obcokrajowców, wśród których najwięcej było przybyszów z USA – 1.087, na drugim miejscu Węgrzy w liczbie 884 (w dwóch poprzednich sezonach to oni stanowili największy odsetek wśród obcokrajowców) a na trzecim  Niemcy – 310 osób. Mieliśmy też gości z dość odległych krajów: Australii, Japonii, Brazylii czy Islandii. Dominuje wciąż turystyka indywidualna (do 10 osób) -562 oprowadzania, grup zorganizowanych było w tym roku 121. Witamy serdecznie każdego turystę, a szczególnie tych, którzy przyjeżdżają po raz kolejny i chcą pokazać to cudowne miejsce swoim bliskim czy znajomym.

Opr. LB