Wizyta delegacji Orawki na Węgrzech

kościół św. Jana w Szentendre

kościół św. Jana w Szentendre

W dniach 8 i 9 maja 2014 na zaproszenie społeczności parafialnej w Szentendre delegacja parafii Orawka przebywała na Węgrzech.  Celem wyjazdu było podpisanie układu partnerskiego pomiędzy obiema parafiami p.w. św. Jana Chrzciciela. Była to odpowiedź strony polskiej na list intencyjny.
Niewątpliwie działalność węgierskiej Polonii między innymi w osobach Pań: Zofii Stankiewicz Halper, Aliny Papieskiej Csapa i Małgorzaty Marik ułatwiała porozumiewanie się.

Nasi węgierscy partnerzy przygotowali bardzo bogaty program. Powitał nas proboszcz György Blanckenstein. Po krótkim odpoczynku po podróży  i CAM00961pierwszych rozmowach, grupa węgierska z przewodnikiem miejskim, zarazem działaczką Rady Parafialnej, pokazała  nam kościół św. Jana Chrzciciela w Szentendre, a następnie spory kawałek swojego 26 tys. miasta. W całym mieście jest 8 świątyń różnych wyznań, a tym 3 katolickie. Wspomniany kościół jest najstarszy, pochodzi z XIII-XIV w., przebudowany w 1710 na styl barokowy. Zwróciliśmy uwagę na figury wyobrażające św. Stefana, św. Elżbietę, archanioła Michała, Jana Chrzciciela i ewangelistów, ponieważ mamy je, trochę inne, w kościele w Orawce. Kościół wewnątrz odnowiony, pięknie się prezentuje, na zewnątrz planuje się prace już na ten rok.

spotkanie u burmistrza

spotkanie u burmistrza

W godzinach popołudniowych pierwszego dnia wizyty przyjął nas pan burmistrz Szentendre, dr Ferenc Dietz,  sam oprowadzając po ratuszu. Z uwagą wysłuchał informacji o Orawie i Orawce. Wpisaliśmy się też do księgi pamiątkowej.

Kolejnym punktem programu była wizyta w katolickiej szkole, która jest pod opieką Parafii w Szentendre. Pokazano nam klasy wszystkich przedziałów, od przedszkola do 8 klasy, a później obejrzeliśmy próbę przedstawienia, które dzieci z wielkim zaangażowaniem przygotowują.

Następnie odbyło się spotkanie z Radą Parafialną w Szentendre, która działa na nieco innych zasadach, każda z 13 osób jest odpowiedzialna za inny wycinek spraw parafialnych. Dowiedzieliśmy mnóstwo ciekawych rzeczy a przedyskutowaliśmy później zasadnicze różnice.

CAM01011Punktem kulminacyjnym dnia było podpisanie układu partnerskiego między parafiami Orawka i Szentendre. Wydarzenie to odbyło się po wspólnej węgiersko – polskiej mszy świętej, odprawionej w kościele świętych Piotra i Pawła. Dokonali tego aktu obaj proboszczowie  György Blanckenstein z Szentendre i Tadeusz Dąbrowski z Orawki.

Przy wspomnianym kościele stoi pomnik św. Jana Pawła II, pod którym polska delegacja złożyła kwiaty, a następnie wspólnie odśpiewano „Barkę”.

Drugi dzień pobytu rozpoczęliśmy mszą świętą w maleńkim klasztorze ojców dominikanów, wśród których pracuje również Polak. Nie było dane nam go poznać ale nauczył polskiego swojego współbrata i dzięki temu mogliśmy się i tam po polsku porozumieć.

CAM01049Ten dzień zdominował pobyt w Esztergom, niegdysiejszej stolicy Królestwa Węgier. Zanim tam dojechaliśmy, o historii Węgier i arcybiskupstwa oraz mijanych zabytkach opowiadał wikariusz Szentendre Laszlo Kelemen. Powitał nas ks. biskup János Székely, który również oprowadził po głównym budynku kurii. Nie zapominajmy, że to przecież biskup Esztergom – Jerzy Lippay de Sombor w 1651 roku erygował parafię Orawka.

Resztę czasu w Esztergom spędziliśmy na zwiedzaniu tego fascynującego miejsca z wikariuszem Laszlo Kelemenem. Pokazał nam bazylikę, krypty, otoczenie bazyliki oraz seminarium, w którym zresztą był alumnem.

Spotkaliśmy się też z przedstawicielami Muzeum Chrześcijaństwa w Esztergom, którzy z nieukrywaną radością przekazali informację, że w trakcie tegorocznej Nocy Muzeów pokazane zostaną zdjęcia kościoła w Orawce. Przyczyni się to niewątpliwie do szerokiej promocji naszego kościoła.

Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym i delegacji z Orawki za przyjęcie, jakie zgotowali nam nasi węgierscy partnerzy. Dziękujemy  za posiłki, nocleg, spotkania z ważnymi ludźmi i czas, który nam poświęcili. Niech Bóg Im za to błogosławi.

Wizyta na Węgrzech była bardzo udana. Spotkaliśmy wielu przychylnych ludzi, którzy szczerze cieszyli się na wspólne projekty planowane na przyszłość. Mamy nadzieję, że to się szybko rozwinie. Mieliśmy możliwość obserwować żywą wiarę katolicką, jesteśmy pod głębokim wrażeniem zaangażowania Węgrów w Nową Ewangelizację. A co dla kościoła w Orawce istotne – pokazaliśmy duże zdjęcia i zachęcili tych co jeszcze nie byli i tych co już byli kilkakrotnie, do odwiedzenia. Do zobaczenia więc wkrótce. Opr. Lucyna Borczuch