Chór z Veszprem na sumie 26.10.2014 r.

Zapowiedź

Suma w niedzielę 26 października 2014 będzie miała niecodzienną oprawę muzyczną. Weźmie w niej udział grupa węgierskiej młodzieży wraz z opiekunami. Goście przyjadą z Veszprem, gdzie rok temu odbyła się pierwsza na Węgrzech wystawa fotografii z kościoła w Orawce i prezentacja książki „Magyar szentek temploma”.

chór z Veszprem, Kraków, 2013 zdj. www.loprez.pl

chór z Veszprem, Kraków, 2013 zdj. www.loprez.pl

Młodzież uczy się w Padanyi Katolikus Iskola. To katolicka szkoła z długoletnimi tradycjami, do której uczęszcza się od przedszkola po liceum. Przy szkole działają między innymi trzy chóry: dla młodszych dzieci, wielogłosowy i gregoriański. Na mszy ma być obecnych 35 osób, wybranych z tych chórów. Kierownikiem chóru z Padanyi Katolikus Iskola z Veszprém jest pani Erika Hutvágner.

Podczas mszy będziemy mieli zaszczyt posłuchać tylko trzech utworów wokalnych z bogatego repertuaru, nadto przewidziane jest czytanie liturgiczne w języku węgierskim.

chór z Krakowa w 2013, zdj. www.loprez.pl

chór z Krakowa w 2013, zdj. www.loprez.pl

Młodzi Węgrzy zostali zaproszeni do Polski przez renomowane Gimnazjum i Liceum Sióstr Prezentek w Krakowie w ramach corocznej wymiany chóralnej. Po raz pierwszy w Polsce węgierski chór wystąpił w Nowohuckim Centrum Kultury w kwietniu 2013 roku, podczas corocznej uroczystości ku czci założycielki szkoły bł. Matki Zofii Czeskiej. 

Młodzież obu katolickich szkół weźmie udział w festiwalu Stabat Mater, który obędzie się w najbliższych dniach w Jabłonce.

Dziękujemy panu Maciejowi Rutkowskiemu, dyrygentowi chóru z Krakowa, za zorganizowanie Węgrom udziału we mszy.

Relacja z wydarzenia

chór podczas mszy świętej

chór podczas mszy świętej

Trzeba przyznać, że  chór znakomicie  zabrzmiał w naszym kościele. Wśród gości była obecna pani Dyrektor tej placówki. Przed mszą wykonano w języku łacińskim, z rozpisaniem na głosy  2 zwrotki hymnu „Veni creator spiritus”. Goście odczytali oba czytania liturgiczne i modlitwę wiernych w języku węgierskim. Drugi utwór zaśpiewano najpierw po łacinie a potem po węgiersku w czasie Ofiarowania, trzeci -nazakończenie. Serdecznie dziękujemy chórowi za występ.

chór w trakcie zwiedzania

chór w trakcie zwiedzania

Po mszy nasi goście zwiedzili tak ważny dla Węgrów kościół w Orawce. Zwrócono szczególną uwagę na trzy święte kobiety związane z miastem Veszprem a  namalowane w naszym kościele – a to bł. Gizelę, której relikwie przechowywane są w tym mieście, św. Małgorzatę, która zostało jako dziecko poświęcona Bogu i spędziła część życia w tamtejszym klasztorze  pod opieką św. Heleny. Zwiedzający z uwagą wysłuchali prelekcji.

Kościół odwiedzili również uczniowie i opiekunowie z Siostrami Prezentkami z Krakowa. Nie spotkali się na mszy z uwagi na zbyt małą przestrzeń, bo to była grupa licząca 60 osób. Przyjechali więc później. Dla krakowian ważne są inne święte postacie namalowane w kościele:  św. Kazimierz Jagiellończyk i św. Salomea. Wspólni dla obu krajów są św. Jan Kapistran i św. Władysław.

połączone chóry w OCK Jabłonka

połączone chóry w OCK Jabłonka

Połączone chóry za to wystąpiły na festiwalu Stabat Mater, który ich na Orawę sprowadził. Wspaniale się zaprezentowali.

opr. Lucyna Borczuch