Poeci o kościele konkursowo

W XXXV edycji Orawskiego Konkursu Literackiego im. Piotra Borowego wysoko oceniono i   nagrodzono dwa utwory dotyczące kościoła w Orawce, wiersz i sztukę.

W „kategorii V dorosłych pow. 20 lat: Poezja niegwarowa” pani Magdalena Kostrzewa Smreczak, obecnie z Lipnicy Małej,  przedstawiła przejmujący wiersz pt.

Jezus Frasobliwy w orawskim kościele

Taki sam jak On

Siedzę przygarbiony

W przestrzeni przeszłości

On okaleczony

I ja ocalony

Taki sam jak On

Idę przestraszony

W teraźniejszość dnia

On wzgardzony

I ja wyzwolony

Taki sam jak On?

Patrzę ku przyszłości

W niezmienności świata

On w świętej aureoli

I ja na grzechu antresoli.

Ksiądz Paweł Kubani, obecnie z Krakowa, zgłosił sztukę pt. „Orawskie Betlejem” . Jest to utwór w czterech aktach utrzymany w konwencji tradycyjnych jasełek. Przedstawia zmagania mieszkańców Orawy z reformacją i podkreśla rolę księdza Jana Szczechowicza, budowniczego kościoła w Orawce, pierwszego proboszcza i wicearchidiakona Orawy w tych trudnych czasach. Narratorem jest Dziad, jakby wędrowiec nie związany z terenem, osoba komentująca wydarzenia obiektywnie. W scenie finałowej – migawka z pasterki i pokłon ludu orawskiego Dzieciątku Bożemu w nowo wybudowanym kościele w Orawce.

Sztuka przybliża okoliczności powstania kościoła i postać ks. Szczechowicza. Warto wystawić ją zwłaszcza w roku jubileuszu konsekracji kościoła, co też zostało zaproponowane dyrektorom szkół przez jury konkursu.

Bardzo serdecznie dziękujemy obojgu Autorom i od wielu lat niestrudzonym propagatorom naszego kościółka za zaangażowanie.

Opr. Lucyna Borczuch