Rewizyta przyjaciół z Szentendre, Węgry

2015-05-02 07.54.31W dniu 30 kwietnia 2015 z rewizytą przyjechali do Orawki goście z partnerskiej parafii na Węgrzech. Swoją obecnością zaszczycili nas tym razem dziekan Szentendre ksiądz György Blanckenstein i ojciec Jacek Górski OP . Ponieważ w tym dniu kościół zwiedzali również Konsul Generalna Węgier w Krakowie pani dr hab. Adrienne Körmendy oraz  Konsul pan dr Sándor Nedeczky  wraz z Wójtem Gminy panem Antonim Karlakiem, wszyscy spotkali się w Ośrodku Wczasowym „Pod Danielkami”. Dalszy program wizyty gości z Szentendre przewidział akademię z okazji 3 maja i rocznicy kanonizacji św. Jana Pawła II w Zespole Szkół w Orawce, co było dla Węgrów miłym akcentem, jako że część z gości ma polskie korzenie. Następnie zwiedzili Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, gdzie zapoznano ich z historią drugiego po kościele w Orawce, najstarszego budynku na polskiej części Orawy, czyli dworu Moniaków. Z zaciekawieniem obejrzeli tam też stare węgierskie gazety. Gościom pokazano również kościół z Tokarni, jako przykład typowego drewnianego budownictwa sakralnego. Kolejnym punktem programu było odwiedzenie sanktuarium maryjnego w Ludźmierzu. Chcieliśmy pokazać najstarsze miejsce chrześcijańskiego kultu na Podhalu, gdzie przodkowie Orawian mieli dostęp do sakramentów w czasie, kiedy na Orawie było to uniemożliwiane przez luteran. W ogrodzie różańcowym odmówiono dziesiątek w intencji wiernych obu parafii. Po powrocie do Orawki księża proboszczowie Dąbrowski i Blanckenstein oraz ojciec Górski odprawili mszę św. w dwóch językach. Wieczorem odbyła się część nieoficjalna w ośrodku wczasowym, gdzie rozwinięto wcześniej poruszane tematy.

Drugi dzień goście spędzili w Krakowie, odwiedzając między innymi Centrum Jana Pawła II i węgierską kaplicę Obcowania Świętych, gdzie kapłani odprawili mszę świętą. Trzeci dzień rozpoczęto mszą św. w kościele w Orawce. Goście z Węgier zostali zaproszeni na jubileusz 300 lecia konsekracji, a Orawczanie do odwiedzenia parafii w Szentendre.

Było bardzo miło znów się spotkać. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia!

#Orawka/Szentendre

opr. Lucyna Borczuch