„Erudyci w bukowych portkach”

„Tatry”Wiosna 2015

Kwartalnik „Tatry”, wydawany Tatrzański Park Narodowy, poświęcony jest górom, faunie, florze taternictwu oraz historii i czasom współczesnym terenów Podtatrza. Tegoroczny nr 2 Wiosna 2015 zawiera niezwykle ciekawą i bardzo wartościową poznawczo część pierwszą artykułu pana Wojciecha Wilczka „Erudyci w bukowych portkach”. Traktuje on o wykształconych góralach, którzy odegrali kapitalną rolę w historii Podtatrza. Autor przeciwstawia ogólnie przyjęty stereotyp pasterza i te właśnie, może niezbyt liczne, czasem mało znane postacie wywodzące się z kręgów podtatrzańskiej kultury.

Dowiadujemy się, że młodzież interesującego nas regionu kształciła się w Alma Mater w Krakowie już od II poł. XVI w., a z każdym wiekiem studentów przybywało. I nie tylko w Krakowie, ale i Lwowie, Rożniawie, Tarnopolu, Podolińcu, Egerze, Koszycach czy Rzeszowie.  Znakomita większość zostawała duchownymi. I tu wspomniano także budowniczego kościoła w Orawce, wicearchidiakona powszechności katolików Górnej Orawy księdza Jana Szczechowicza. Poświęcono mu w tym artykule dużo miejsca, bo też był postacią nietuzinkową. Dziękujemy za przybliżenie tej wspaniałej postaci szerszemu gronu Czytelników. Mamy nadzieję, że zachęci to Ich do odwiedzenia grobu jednego z bohaterów artykułu.

Kwartalnik „Tatry” można nabyć w sklepie TPN oraz w księgarni wysylkowej. Polecamy!