„300 lat do nieba”

plakat wydarzenia

plakat wydarzenia

Serdecznie dziękujemy organizatorom, a to Księdzu proboszczowi Tadeuszowi Dąbrowskiemu i panu Zbigniewowi Tlałce, nauczycielowi gimnazjum w Jabłonce, Rodzicom i opiekunom szkolnym występujących za przygotowanie spektaklu. Wzięła w nim udział młodzież z Orawki, Jabłonki, Lipnicy Wielkiej i Zubrzycy Dolnej interpretując teksty pisane gwarą i polszczyzną o tematyce religijnej, ubrana w stroje orawskie. Poranek IMG_20150920_102108818poetycki zachwycił słuchaczy do tego stopnia, że podniesiono temat cykliczności wydarzenia. Spośród licznych utworów o kościele w Orawce zaprezentowano kilka, co było spowodowane ograniczeniem czasowym. Wybór jednak był znakomity! Miejmy nadzieję, że będziemy w przyszłości częściej mieć możliwość takich wzruszeń.IMG_20150920_113508624IMG_20150920_102333609

opr. L.Borczuch

IMG_20150920_102638714