Orawskie Betlejem

zdj.P.Kubani

zdj.P.Kubani

Prapremiera dramatu „Orawskie Betlejem” miała miejsce 3 stycznia 2016 roku w Zespole Szkół w Orawce. Autorem utworu jest ks. Paweł Kubani, od dziesiątków lat zafascynowany Orawą i kościołem w Orawce, któremu poświęcił zresztą również kilka wierszy.  Sztuka jest misterium bożonarodzeniowym. Tradycja wystawiania misteriów wywodzi się ze średniowiecznych klasztorów benedyktyńskich. Przedstawienia miały cel dydaktyczny, a że ich odbiorcą był w większości prosty lud, wplatano scenki obyczajowe, co spowodowało że od soboru trydenckiego  spektakle odbywały się już poza kościołami i klasztorami. „Orawskie Betlejem” wpisuje się swoją tematyką w ten gatunek.

Sztuka składa się z czterech aktów. Akcja rozgrywa się w połowie XVII wieku, w czasie kontrreformacji i budowy kościoła w Orawce. Przedstawia sceny z życia orawskich chłopów, buntujących się przeciwko luteranizmowi narzuconemu przez panów gruntowych.  Przypomina heroiczną postawę księdza Jana Szczechowicza w obronie katolicyzmu poprzez organizowanie pierwszej katolickiej parafii i budowę kościoła.

Utwór ten pełen jest symboliki i alegorii, co jest bardziej zrozumiałe dla widza zorientowanego w historii. Przypomina ogrom wysiłków o utrzymanie wiary przodków w tamtym trudnym czasie. Nawiązuje również do obrony wyznania i polskości w wieku XX poprzez nadanie chrzczonemu dziecku imienia Ferdynand. Imię to nosili dwaj orawscy księża Machayowie, jeden był działaczem niepodległościowym, drugi męczennikiem II wojny światowej.

Przedstawienie zorganizowane przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół w Orawce było wspaniałe!  Zachwycająca i bardzo pomysłowa scenografia wykonana została przez uczniów pod okiem pana Jana Palenika.  Jemu również zawdzięczamy nastrojową oprawę muzyczną spektaklu i przygotowanie chorału bożonarodzeniowego. Bardzo dobre przygotowanie młodzieży, trzeba dodać, że teksty w zdecydowanej większości są gwarowe, zawdzięczamy paniom Renacie Kilanowicz i Monice Jurczak.  Nad całością czuwała pani dyrektor Zespołu Szkół Maria Fifańska.  Wyrazy uznania za podjęcie się wystawienia tej jakże trudnej sztuki. Efekty pracy nad jej wystawieniem przeszły wszelkie oczekiwania!