Święte relikwie w Orawce

zdj. Grażyna Kania

zdj. Grażyna Kania

Trwa nieustanna kwerenda w poszukiwaniu informacji o dawnym wyglądzie i wyposażeniu kościoła. Powoli otrzymujemy odpowiedzi i dowiadujemy się ciekawostek.

Tym sposobem w ostatnim czasie wyjaśniła się częściowo kwestia relikwiarzy w ołtarzu posoborowym. Stół powstał oczywiście w latach 60-tych XX wieku. Wcześniej zamontowane były balaski oddzielające ołtarz od reszty prezbiterium i stalle. W tym samym czasie powstały ławki w prezbiterium, które wykonał prawdopodobnie stolarz Cegielny z pobliskiego warsztatu w Orawce na wzór ławek w nawie. Nie jest wykluczone, że stół ołtarzowy także tam powstał. Do tego stołu przymocowano trzy relikwiarze, które w latach międzywojennych wisiały na ścianie prezbiterium.

zdj. Grażyna Kania

zdj. Grażyna Kania

Pytanie kolejne, czyje to relikwie? I w tym względzie pomogły zwiedzające niedawno kościół Panie Barbara Milewska-Waźbińska, nauczyciel akademicki Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Grażyna Kania i Małgorzata Wojciechowska z Warszawy. Odczytano napisy na dwóch karteczkach, jeden pozostaje do potwierdzenia.

zdj. Grażyna Kania

zdj. Grażyna Kania

Otóż lewy relikwiarz zawiera napis: s[anctus] Castus  m[artyr] – święty Castus męczennik; a prawy: s[anctus] Innocentius m[artyr] – święty Innocenty męczennik. Obaj to męczennicy z III wieku. Relikwiarz środkowy również jest podpisany, widać tam „s” i „m”. Imię męczennika prawdopodobnie zaczyna się na literę C. Constantinus męczennik? Może kiedyś uda się rozwikłać i tę zagadkę.

W imieniu czytelników i własnym dziękuję Państwu za okazaną pomoc.

opr. LBorczuch