Pozorowana akcja ratunkowa

24 września 2016 r. byliśmy świadkami niecodziennych ćwiczeń strażackich. Upozorowano pożar zabytkowego kościoła. Uruchomiono kurtynę wodną, udawano zaczadzenie osób w obiekcie, sprawdzono skuteczność i czas takiej. Akcja ratowania życia ludzkiego i naszego najcenniejszego zabytku. Wzięły w niej udział wszystkie zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Jabłonka.

System przeciwpożarowy i antywłamaniowy nosi nazwę „Tarcza”, był instalowany w 2007 roku i jak dowiadujemy się z informacji PAP z 19.10.2007, było to wtedy było najnowocześniejsze zabezpieczenie obiektu w Polsce. Koszt instalacji wyniósł 350 tys. zł. Środki na ten cel pozyskano z Unii Europejskiej we współpracy Archidiecezji Krakowskiej, Ministerstwa Kultury i parafii. Wykonania zabezpieczeń samogaszących podjęła się firma „Supo-Cerber”. System stanowią m.in. czujniki oraz 470 dysz rozpylających wodę w razie pożaru z zewnątrz. Są one co kwartał sprawdzane przez pracowników firmy wykonawczej, a koszt ponoszą parafianie.

Ćwiczenia były niezwykle efektowne, akcja przebiegła w całości sprawnie i prawie zgodnie z planem. Ustaliliśmy, że nie będzie dodatkowego polewania kościoła z węży strażackich, żeby gont zdołał dobrze wyschnąć przed zimą. Dziękujemy strażakom i wszystkim zaangażowanym za zrozumienie. Testy sprawności są ważne, oby obecność w kościele strażaków ze sprzętem kończyła się na testach i oprawie uroczystości.

I faza, kościół od strony południowej i wschodniej

II faza, kościół od strony północnej i zachodniej

zdjęcia Iwo Borczuch

opr. adm