„Wielbi Ci Stwórco moja Orawa” – relacja

zdj.A.Kwiatek

zdj.A.Kwiatek

27 października 2016 roku po raz kolejny zabrzmiały w orawczańskim kościele nastrojowe strofy poezji religijnej. Okazją stało się upamiętnienie jednego z trzech protektorów pierwszej katolickiej parafii w tym regionie – prymasa arcybiskupa Jerzego Lippaya. W tym roku minęła 350 rocznica jego śmierci. Tę nietuzinkową postać przybliżyłam posługując się artykułem zamieszczonym na stronie tutaj.

zdj.A.Kwiatek

zdj.A.Kwiatek

Spotkanie otworzył gospodarz obiektu, ks. proboszcz  Tadeusz Dąbrowski, witając serdecznie uczestników. Następnie pan Zbigniew Tlałka, nauczyciel w gimnazjum w Jabłonce, prowadzący to spotkanie, przedstawił kolejność wykonywania utworów. Przed rozpoczęciem i po zakończeniu tej części spotkania jedna z uczennic gimnazjum z Jabłonki przepięknie zagrała na skrzypcach, wprowadzając słuchaczy w zadumę.

zdj.A.Kwiatek

zdj.A.Kwiatek

Uczniowie gimnazjów z Jabłonki, Orawki, Lipnicy Wielkiej i Zubrzycy Górnej przedstawili 17 utworów, których autorami są: Karol Wojtyła, ks. Paweł Kubani, Anna Bugajska, Wanda Czubernat, Emil Kowalczyk, Jerzy M. Kiersztyn, Emil Biela, Bogusław Pieróg i Julian Klamerus. Symptomatyczne, że część z tych utworów poświęcona jest w ogóle kościołowi w Orawce. Nie da się ukryć, kościół nastraja do refleksji. Zdecydowana większość utworów pisana jest gwarą, w końcu motto tego spotkania to cytat z „Orawskiego psalmu” Emila Kowalczyka… Cieszy, że utwory przedstawiła młodzież. Trzeba przyznać, że bardzo dobrze przygotowana młodzież! Piękna, emocjonalna interpretacja podkreśliła wartość przedstawionych wierszy.

zdj.A.Kwiatek

zdj.A.Kwiatek

Na zakończenie spotkania odbyła się prelekcja dotycząca kościoła w Orawce, przepleciona wątkami historii Orawy. To przecież tak ważne, żeby młodzi ludzie znali przeszłość swojego regionu i jego najcenniejsze zabytki.

Dziękuję bardzo serdecznie Księdzu Proboszczowi w Orawce za udostępnienie obiektu oraz panu Zbigniewowi Tlałce za wybór utworów, przygotowanie i prowadzenie spotkania, nauczycielom za sprawną opiekę nad stuosobową grupą. Dziękuję również poetom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Miło było spotkać się z Wami wszystkimi!

zdj.A.Kwiatek

zdj.A.Kwiatek

Opr. L.Borczuch