Święta Jadwiga Śląska

wg Hevenesiego w Orawce

Jest jedną z 49 świętych postaci namalowanych w Orawce wg miedziorytów Hevenesiego. Wszystkie te święte postacie miały istotny wpływ na szerzenie idei chrześcijańskich w Europie środkowej do końca XVII wieku, a część z nich bezpośredni związek z rodziną Arpadów poprzez pochodzenie lub spowinowacenie, jak św. Jadwiga. Była siostrą Gertrudy z Meran, pierwszej żony króla Węgier Andrzeja II. Gertruda, matka m.in. św. Elżbiety Węgierskiej, Kolomana Halickiego (męża bł. Salomei) i Beli IV, uznawana za kobietę urodziwą, wykształconą i wpływową, została zamordowana przez przedstawicieli węgierskiej szlachty, którym nie odpowiadała polityka prowadzona na dworze królewskim.

nawa główna sanktuarium w Trzebnicy

O życiu świętej Jadwigi krąży bardzo wiele  legend, namalowano też mnóstwo obrazów ilustrujących jej świątobliwy żywot i cuda. Wiele z nich zobaczyć można w jej sanktuarium w Trzebnicy. Przyjmuje się, urodziła się ok. 1178 roku w Andechs w Bawarii jako jedno z ośmiorga dzieci hrabiego Bertolda VI. Wykształcona w klasztorze, w wieku ok. 12 lat poślubiona Henrykowi Brodatemu, księciu śląskiemu, wielkopolskiemu i krakowskiemu. Po urodzeniu siedmiorga dzieci, a to Bolesława, Konrada, Henryka, Agnieszki, Zofii, Gertrudy i Władysława złożyła wraz z mężem ślub czystości. Wg legendy, na pamiątkę tego wydarzenia, Henryk nie obciął brody do śmierci. Oboje prowadzili bogobojny żywot, wspierali rozwój chrześcijaństwa przez fundowanie kościołów, klasztorów oraz działalność dobroczynną wśród ubogich i chorych.

W 1238 roku, po śmierci męża, przeniosła się do ufundowanego przez siebie klasztoru cysterek w Trzebnicy, którego przełożoną była jej córka, bł. Gertruda. Ona również namalowana została w Orawce, obok swojej matki. Podobno jest to jedno z dwóch, po Trzebnicy, wyobrażenie błogosławionej w Polsce.

sanktuarium w Trzebnicy

Św. Jadwiga zmarła w 1243 roku w Trzebnicy, a po dwóch dniach została pochowana w pobliskim kościele. Jej kult rozpoczął się wg legendy zaraz po śmierci. Znana była z niezwykle ascetycznego życia, z posługiwania chorym, z cudów uzdrowień i z dobroczynności. Istnieją również przekazy o jej przeżyciach mistycznych.

Kanonizowana została 26 marca 1267 roku. W tym roku obchodzimy więc 750 lecie tego wydarzenia.