„Pomiędzy przeszłością a współczesnością. Dziedzictwo kulturowe kościoła w Orawce”

Z niekłamaną radością informujemy o publikacji, która ukazała się w prestiżowym kwartalniku „Zarządzanie w Kulturze”. Czasopismo wydawane przez Uniwersytet Jagielloński jest pierwszym w Polsce recenzowanym pismem naukowym o tematyce poświęconej zarządzaniu instytucjami i organizacjami kulturalnymi, dziedzictwu kulturowemu i kulturoznawstwu. Artykuł p. Marii Borczuch-Białkowskiej pt. „Pomiędzy przeszłością a współczesnością. Dziedzictwo kulturowe kościoła w Orawce”, oprócz okoliczności powstania, opisu polichromii i wyposażenia, podkreśla nieocenioną wartość tego obiektu dla przyszłych pokoleń, które będą budować swoją kulturową tożsamość. Serdecznie dziękujemy za podjęcie tego tematu.

Wyrazy podziękowania składamy pani dr hab. Ewie Kocój, redaktor naczelnej kwartalnika, antropolożce kulturowej i etnografce, adiunktowi w Instytucie Kultury UJ, która od lat popularyzuje orawczański kościół w kręgach naukowych, zajmując się badaniem szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej.

Polecamy lekturę!

http://www.ejournals.eu/Zarzadzanie-w-Kulturze/Tom-18-2017/18-2-2017/art/9897/