Arma passioni- narzędzia Męki Pańskiej

Przedmioty, które mają związek z Męką Pana Jezusa nazywa się w literaturze Narzędziami Męki Pańskiej, po łacinie arma passioni albo arma Christi. Na kurtynie wielkopostnej w Orawce wyobrażono ich trzynaście, zaznaczone są przez pogrubienie tekstu.

1. Krzyż, 2. korona cierniowa, 3. perizonium,

4. gwoździe, 5. młotek, 6. titulus, 7. obcęgi służące do wyciągania gwoździ, 8. drabina, 9. włócznia którą przebito bok Chrystusa, 10. gąbka na trzcinie,

11. grób, w którym złożono ciało Jezusa, 12. płótna pogrzebowe, 13. olej do balsamowania zwłok, 14. naczynie do przechowywania oleju

15. chusta Weroniki, 16. powrozy

17. suknia Jezusa, 18. płaszcz, o który rzucono losy, 19. kości do gry o szatę Pana,

20. szczypce do wiązania gałęzi ciernistych, 21. szata purpurowa, 22. trzcina/patyk jako berło, 23. rózgi, którymi bito Jezusa po głowie

24. kolumna, przy której w noc poprzedzającą proces biczowano Chrystusa, 25. bicz, składający się z krótkich rzemieni z umocowanymi ołowianymi kulkami, 26. sznur, którym związano ręce Jezusa, 27. rękawica sługi arcykapłana, którą policzkował Jezusa podczas przesłuchania

28. kogut, który symbolizuje zaparcie się św. Piotra, 29. ucho sługi arcykapłana, które odciął św. Piotr, 30. miecz, którym zostało odcięte, 31. misa, w której Piłat umył ręce

32.trzydzieści srebrników, 33. latarnie i/lub pochodnie z którymi ludzie arcykapłana poszukiwali w Getsemani Chrystusa, 34. kielich, z którego Jezus Chrystus pił wino podczas ostatniej wieczerzy i/lub do którego zebrano krople krwi

W Polsce znajdowano w wielu kościołach relikwie związane z męką i śmiercią Zbawiciela. Znajdowano więc fragment obrusu pochodzącego z Ostatniej Wieczerzy, a także część kolumny Biczowania, cząstkę perizonium czy relikwie gąbki, którą pojono Ukrzyżowanego (we Wrocławiu). Także na Podkarpaciu wiele kościołów przechowuje w specjalnych relikwiarzach choćby cząstki Świętego Krzyża (np. Bazylika w Przeworsku czy fara w Łańcucie oraz klasztor Ojców Reformatów w Jarosławiu). W przeworskiej kaplicy Bożego Grobu dobudowanej w XVIII wieku czy w kościele parafialnym w Dąbrówkach k. Łańcuta znajdziemy ponadto kamień z Golgoty, miejsca ukrzyżowania Chrystusa. http://niedziela.pl/artykul/117368/nd/Atrybuty-meki-Panskiej [26.02.2018]