Ks. Sczechowicz patronem szkoły

3 września 2018 w obecności przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych, oświatowych oraz zaproszonych gości, w tym delegacji z Szentendre, odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Orawce imienia ks. Jana Sczechowicza, budowniczego kościoła i założyciela pierwszej szkoły w tej miejscowości. Uroczystości przewodniczył. JE kard. Stanisław Dziwisz, który odprawił koncelebrowaną mszę świętą i poświęcił sztandar. Na awersie sztandaru znajduje się rekonstrukcja herbu, który 20 czerwca 1655 nadał ks. Sczechowiczowi cesarz Ferdynand III Habsburg za działalność misyjną na Orawie. Zdjęcie herbu zachowało się tylko w wersji czarno-białej, w zbiorach prof. Semkowicza. Akt nadania zaginął w latach 70-80.XX w.