Rok 2018 za nami

Rok 2018 upłynął pod znakiem intensywnych działań mających popularyzować w Polsce ten zabytkowy kościół.  Jak widać ze statystyki ośmiu lat, wiele jeszcze jest do zrobienia. Współpraca z biurami turystycznymi przywożącymi obcokrajowców układa się znakomicie, Polaków niestety coraz mniej. Na 8 119 zwiedzających aż 5 585 przybyło tu z innych krajów – to jest 68,7%. Tradycyjnie najwięcej jest Węgrów, w tym roku rekordowa liczba, bo aż 2 153 osoby (38,5 % obcokrajowców). Dużo było pielgrzymek parafialnych, ale też węgierskie biura turystyczne organizują tu uczestnikom przystanek, by pokazać wyobrażenia świętych związanych z historią tego kraju.

Popularyzacji i ochronie konserwatorskiej, czyli dodatkowym środkom na renowacje mógłby służyć status Pomnika Historii. Wniosek o to wyróżnienie został złożony w styczniu 2018 r. do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przez Księdza Proboszcza i Towarzystwo Przyjaciół Orawy. Zwyczajowo procedury trwają kilka lat, mamy nadzieję na pozytywne rozpatrzenie sprawy.

Wzięliśmy udział w wiosennej i jesiennej edycji akcji „Weekend za pół ceny – Polska zobacz więcej”. Dla obiektu jest to promocja, dla zwiedzających dodatkowe godziny zwiedzania. Świetny efekt przyniosła akcja Małopolskiego Instytutu Kultury 20 na XX. Drogą głosowania obiekt nasz został uznany jako jeden z czterech najciekawszych spośród 250 wytypowanych. Jeszcze raz dziękuję za oddane głosy.

Popularyzacji służy także opracowanie questu. Współpraca Fundacji Mapa Pasji z uczniami miejscowej Szkoły Podstawowej dała kapitalny wynik. A że jest to jeden z wielu questów wykonanych w projekcie, dużo osób dowiedziało się o tym miejscu.

We wrześniu 2018 wspomniana Szkoła otrzymała patrona, którym został wybrany budowniczy tego kościoła ksiądz Jan Sczechowicz. Przy tej okazji zebrano dostępne wiadomości o tej wybitnej, a mało dotąd znanej na Orawie osobie.

W listopadzie odbył się doroczny poranek poetycki, ze szczególnym uwzględnieniem roli tego kościoła dla Orawy, działalności proboszczów, zwłaszcza ks. Jabłońskiego w okrągłe rocznice jego urodzin i śmierci. „Zacontek ślebody” był zorganizowany pod hasłem 100 lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

Koniec listopada przyniósł dwa spotkania na Uniwersytecie Warszawskim. Jedno odbyło się pod znakiem instrumentów muzycznych namalowanych w kościele, drugie poświęcono kwestiom badawczym, które zamierza się podjąć przy współpracy naukowców z zarządzającymi z ramienia Parafii, Diecezji i WUOZ w Krakowie. Stan techniczny obiektu jest ogólnie dobry, ale niektóre elementy wyposażenia i otoczenia błagają o renowację. Podjęto już sprawę figury maryjnej i portalu do zakrystii. Po rozpoznaniu przez odpowiednie urzędy, sprawa jest na etapie wyboru pracowni konserwatorskiej.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi, Siostrom Serafitkom i Małopolskiej Organizacji Turystycznej za współpracę w 2018 na rzecz turystyki i naszego regionu.

Opr. LB