Kurtyny do obejrzenia dopiero w przyszłym roku

fot.J.Wojtyczek

Od wielu lat w okresie stosowania kurtyn, tzw. opon wielkopostnych obserwujemy w tym zabytkowym kościele  zwiększone natężenie ruchu turystycznego . Przez te kilka dni w roku setki osób chcą doświadczyć już bardzo rzadko praktykowanej tradycji, mającej korzenie jeszcze w Starym Testamencie.

W tym roku w Orawce można było zobaczyć wszystkie cztery kurtyny. Z uwagi na dbałość o stan najstarszej, wystawia się ją co dwa lata. Każde rozłożenie i złożenie powoduje uszkodzenia polegające na odpadaniu drobin farby z tkaniny.

fot.J.Wojtyczek

fot.J.Wojtyczek

Komplet przyciąga zwykle więcej zwiedzających, czasem z bardzo daleka, np. grupa z Łeby! Przyjeżdżają też artyści szukający natchnienia, poeci, malarze, fotograficy. Ich wizyty skutkują potem wysublimowanymi dziełami. I o to chodzi, aby utrwalić niezapomniane wrażenie. Istotna dla promowania obiektu była wizyta dziennikarzy Radia Kraków, ich wrażenia można było usłyszeć też na antenie ogólnopolskiej i przeczytać na stronie internetowej. W tym roku wykonano także nagranie filmowe, dokumentujące najważniejsze elementy dziedzictwa Małopolski. Były też dwie niezwykle istotne wizyty studyjne, jedna z Narodowego Instytutu Dziedzictwa a druga z górnołużyckiej Żytawy. 13 kwietnia 2019 r. zaszczyciła nas  trzyosobowa delegacja pod przewodnictwem pana Wolfganga Mente. W Żytawie (niem. Zittau) znajdują się dwa płótna wielkopostne, w tym jedno należące do tego samego typu Arma Christi co orawska Pieta pod krzyżem. Była to druga wizyta studyjna z Żytawy dot. tych płócien, pierwsza miała miejsce w 2015 r. Panowie są ekspertami w sprawie kurtyn znajdujących się w krajach alpejskich, pracują w fundacji zajmującej się propagowaniem zabytkowych żytawskich płócien, organizują wystawy, koncerty i prowadzą prelekcje dla grup zwiedzających. O tym opowiedzieli przewodniczce i grupie turystów w kościele w Orawce. Byli zachwyceni stanem zachowania naszych tkanin, jak również kunsztem ich wykonania.

fot.J.Wojtyczek

Na pamiątkę spotkania goście wręczyli Lucynie Borczuch czółno tkackie z wbudowanym termometrem. (Górne Łużyce również słynęły z płóciennictwa, podobnie jak Orawa.) Na kanwie kurtyn wielkopostnych będziemy snuć dalszą współpracę w zakresie promowania dziedzictwa obu regionów, którego są bezcennym skarbem. Dziękujemy za ciepłe słowa i propozycje wspólnych działań.

W 2020 roku kurtyny powinny być wystawione od 28 marca do 5 kwietnia.

fot. J.Wojtyczek

fot. J.Wojtyczek