Wizyta przedstawicieli Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Dnia 9 kwietnia 2019 r. zabytkowy kościół w Orawce wizytowała czteroosobowa komisja pod przewodnictwem zastępcy dyrektora NID pana Mariusza Czuby. Celem spotkania było zweryfikowanie treści wniosku o nadanie statusu Pomnika Historii, złożonego do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w styczniu 2018 roku przez proboszcza parafii ks. Tadeusza Dąbrowskiego i Towarzystwo Przyjaciół Orawy. W spotkaniu z komisją wzięli udział gospodarz – ks. T. Dąbrowski, prezes TPO pan Józef Szperlak i przewodnik Lucyna Borczuch.

Członkowie komisji mieli okazję zobaczyć nasz wielki skarb, jakim są opony wielkopostne. Zrobiły na nich ogromne wrażenie, podobnie jak na gościach licznie odwiedzających kościół w tym czasie. Unikatowe wyposażenie to dodatkowy atut tego zabytkowego kościoła.

Mamy nadzieję, że wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Niewątpliwie przyczyniłoby się to do popularyzacji tego wyjątkowego w skali kraju, co zgodnie podkreślono, zabytku. Wpis do księgi gości jest wyrazem uznania dla gospodarza obiektu.