Wizyta nowego Konsula Węgier


Z ogromną przyjemnością w Orawce przywitaliśmy z księdzem proboszczem Adamem Gabrysiem Konsula Generalnego Węgier w Krakowie pana dra Tibora Gerencséra, który przybył tutaj z Małżonką po raz pierwszy. Pan Konsul jest historykiem, więc tematów do rozmów nie brakowało. Cieszy nas zaoferowana pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych dot. historii kościoła. Zgodni jesteśmy, że bardzo istotna jest przyszłość turystyki, programy kulturalne oraz  współpraca pomiędzy organizacjami polskimi i węgierskimi, by dotrzeć z popularyzacją zabytku do jak najszerszego grona odbiorców. Współpraca z poprzednim Konsulem, panią Adrienne Koermendy przyniosła postawienie tablicy informacyjnej w języku węgierskim i renowację nagrobka ks. Varzely. Mamy nadzieję na dalsze współdziałanie ku pożytkowi zabytku i turystów.

Pan Konsul uczcił również pamięć ks. Varzely, którego nagrobek jest właśnie w renowacji z funduszy Konsulatu. Serdecznie dziękujemy za podjęcie działań.

LB