Promocja wspólnego dziedzictwa

W dzień odpustu parafialnego 24.06.2021 w Orawce mieliśmy przyjemność spotkać się z JE ks. László Kiss-Rigó, biskupem Szeged-Csanád, Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie panem Tiborem Gerencserem, przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier – sekretarzem stanu p. Vizi Lászlo, Konsulem Honorowym RP w Segedynie panem Karolem Biernackim oraz delegacją rektorów Uniwersytetów z Segedynu i Kluż. Okazją była uroczystość poświęcenia nagrobka ks. Varzely i odsłonięcia tablicy informacyjnej w języku węgierskim.

Działania te zapoczątkowali w 2020 r. pani Adrienne Körmendy, będąca wtedy Konsul Generalną Węgier w Krakowie i pan Sandor Nedeczky, obecnie Wicekonsul Węgier we Wrocławiu. Nagrobek Orawianina, urodzonego w Podwilku księdza Varzely, został poddany renowacji w pracowni konserwacji pani Joanny Hogno-Jachymiak. Marmurowy postument i dekoracyjna barierka zostały wyczyszczone, uzupełniono figurkę na krzyżu i podniesiono płytę nagrobną. Koszt ok. 28 tysięcy złotych został pokryty przez stronę węgierską ze środków MSZiH. Jak podkreślił na uroczystości poświęcenia nagrobka pan Konsul Gerencser, uczyniono to z okazji przypadającej w lutym tego roku 200 rocznicy urodzin tego znakomitego proboszcza. Dodajmy, że pan Konsul zaszczycił wtedy swoją obecnością Orawkę, wziął udział we mszy św. w intencji księdza Varzely i zapalił znicz na jego grobie. Dzisiaj modlitwę w intencji zmarłego poprowadził i poświęcenia nagrobka dokonał JE ks. biskup László Kiss-Rigó przy udziale delegacji węgierskiej i rumuńskiej oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Orawki.

Także dzisiaj uroczyście odsłonięto  tablicę informacyjną w języku węgierskim. Prace nad nią rozpoczęto pod koniec sierpnia 2020. Stanęła w pierwszej połowie września obok tablic w języku polskim i angielskim, usytuowanych na parkingu. Podstawowe informacje zachęcają zatrzymujących się do zwiedzenia krótko opisanego obiektu. Tekst tablicy opracował pan Nandor Udvarhely, zdjęcie udostępnił Attila Mudrak – autorzy niezapomnianej, wciąż poszukiwanej książki Magyar szentek temploma. Obu panom podziękował za to serdecznie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier. Wyrazy wdzięczności za współpracę skierował także do proboszcza parafii w Orawce ks. Adama Gabrysia i przewodniczki Lucyny Borczuch. Po uroczystości goście zostali oprowadzeni po zabytku. Wskazano obszary dalszej współpracy w dziele badania, utrzymania i promocji obiektu, będącego wspólnym historycznym dziedzictwem. Wiążemy duże nadzieje!