550 lat Wielkiej Zasłony Żytawskiej

W dniach 9 i 10 kwietnia 2022 w Żytawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zasłon wielkopostnych. Okazją do jej zorganizowania było 550 lecie Wielkiej Zasłony Żytawskiej. Podczas pierwszego panelu omówiono pełną dramatycznych momentów historię tej tkaniny i przebieg jej renowacji.

W dalszych częściach prelegenci omówili wyniki kwerend przeprowadzonych od 1988 do 2022 r. w Europie i w Ameryce Południowej, zarówno w kwestii ilości takich tkanin jak i analizy ikonograficznej przedstawień na nich. Poruszono temat właściwego przechowywania i metod renowacji.

Na zaproszenie organizatorów udział w konferencji wzięły Lucyna Borczuch i Maria Borczuch-Białkowska, autorki książki „Sacrum na płótnie malowane”, przedstawiając płótna wielkopostne, które znamy z terenu Polski. Podczas prezentacji pokazano zdjęcia, omówiono lokalizację i czas wystawienia, wymiary, okres powstania oraz przyporządkowanie w klasyfikacji 18 zachowanych u nas do tej pory tkanin. Popularyzacja zasłon przyczynia się w innych krajach do zwiększenia liczby zwiedzających, mamy nadzieję, że u nas będzie podobnie.

Kulminacją uroczystości jubileuszowych była wieczornica słowno-muzyczna w muzeum – kościele św. Krzyża, gdzie Wielka Zasłona Żytawska jest obecnie przechowywana. Udział w niej wzięli m. in. przedstawiciele władz landu i miasta, osoby związane z działalnością kulturalno-naukową Żytawy, muzealnicy i uczestnicy konferencji.

Serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie i możliwość prezentacji naszych zasłon oraz poznania wspaniałych ludzi i ich dorobku naukowego w tym fascynującym temacie.

Opr. LB