„Muzyka zaklęta w drewnie” po raz trzeci

Z A P R O S Z E N I E

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Małopolska Organizacja Turystyczna i proboszcz parafii w Orawce ks. Wojciech Mozdyniewicz serdecznie zapraszają do kościoła w Orawce na kolejne wydarzenie z cyklu „Muzyka zaklęta w drewnie”. 16 października 2022, po mszy świętej o  godz. 10.30 odbędzie się okolicznościowy program słowno-muzyczny.  Wysłuchamy utworów literackich w interpretacji zaproszonych gości i koncertu organowego węgierskiego artysty Árpáda Pálmai. W tym dniu obchodzimy 44 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, więc program związany jest z tym tematem.

W programie słownym przedstawione będą wiersze Emila Kowalczyka, Krzysztofa Kokota, Zbigniewa Tlałki i ks. Pawła Kubaniego oraz tekst św. Jana Pawła II.

Program muzyczny obejmuje wykonanie m.in. hymnów i pieśni maryjnych, chorałów gregoriańskich i hymnu ostatniego Kongresu Eucharystycznego.  Árpád Pálmai jest znanym organistą, kantorem i dyrygentem chóru. Od 2009 roku jest nauczycielem śpiewu w Wyższej Szkole Religioznawczej w Ostrzyhomiu, prowadzi jej chór. Jest organistą w kościele franciszkańskim p.w. św. Anny, wokalistą kilku chórów i zespołów muzyki dawnej. Od 2021 r. jest nauczycielem solfeżu w Katolickiej Szkole Muzycznej im. Zsolta Nándora w Ostrzyhomiu.

„Muzyka zaklęta w drewnie” zabrzmi w tym zabytku po raz trzeci, poprzednie wydarzenia muzyczne odbyły się w 2010 kiedy zaśpiewał Octava ensemble  i 2015 gdy zagrali prof. Elżbieta Stefańska, Mariko Kato i Tomasz Potaczek.

WSTĘP WOLNY

opr. LB