Muzyka zaklęta w drewnie – relacja

Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczczono programem słowno-muzycznym w ramach cyklicznego wydarzenia „Muzyka zaklęta w drewnie”. Można było także zobaczyć zegarek świętego, dzięki czemu  bardziej poczuliśmy Jego obecność. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, wykonawcy spisali się doskonale, zaproszeni goście przybyli. Árpád Pálmai zaskoczył nas grą także na innych instrumentach. Wydarzenie dostarczyło niezapomnianych przeżyć, a impreza przyczyniła się do popularyzacji tego zabytku.

Jeszcze raz dziękuję panu Tiborowi Gerencserowi, Konsulowi Generalnemu Węgier w Krakowie, panu Grzegorzowi Biedroniowi, prezesowi Małopolskiej Organizacji Turystycznej i gospodarzowi obiektu, proboszczowi parafii w Orawce ks. Wojciechowi Mozdyniewiczowi za zorganizowanie tego wydarzenia, wójtowi gminy Jabłonka panu Antoniemu Karlakowi za podsumowanie i panu Piotrowi Męderakowi za prowadzenie. Wyrazy wdzięczności  kieruję pod adresem wykonawców, Árpáda Pálmai, Krzysztofa Kokota, Zbigniewa Tlałki, Jana Świdronia, Iwony Kołton, Kamili Kołton i Szymona Lenarta, Renaty Kilanowicz i Moniki Jurczak, przygotowujących młodzież do występu. Wielkie uznanie i podziękowanie składam pani Arance Małkiewicz za tłumaczenie z węgierskiego ciekawych, uzupełniających muzykę zapowiedzi pana Árpáda Pálmaia. Za zdjęcia i klip zamieszczony w mediach dziękuję pracownikom Orawa.Tv. opr. Lucyna Borczuch