Upamiętnienie kanonika Vitkaya

20 listopada 2022 w Orawce odbyło się wspomnienie 180 rocznicy śmierci ks. Pawła Vitkaya, 200 rocznicy opracowania przez niego roślin orawskich, zebranych w rękopisie Flora arvensis i 10 rocznicy ustanowienia tego rękopisu dokumentem historycznym. (O nim tutaj)

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Tomáš Kašaj – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, pan Juraj Petko, prednosta Obecneho uradu Spišské Bystré, państwo Alica i Jan Vitko z córką Livią – rodzina księdza Vitkaya, pani Anna Tomala, Jan Głusiak i Józef Spytkowski – samorządu i gminy Jabłonka.

Ksiądz proboszcz Wojciech Mozdyniewicz odczytał zebranym biogram kanonika Vitkaya oraz fragmenty okolicznościowego adresu ks. biskupa Jána Kuboša do zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości (całość można przeczytać na tablicy ogłoszeń w kościele). Po nabożeństwie delegacje i mieszkańcy zebrali się wokół grobu księdza kanonika, gdzie odmówiono modlitwę za jego duszę, a następnie Rodzina i delegacje złożyły kwiaty i znicze. Na zakończenie głos zabrał ksiądz proboszcz, pan Konsul i pan Vitko, którzy podziękowali za starania w godnym upamiętnieniu księdza kanonika i życzyli ponownego spotkania przy odnowionym już grobie. (Opr. Lucyna Borczuch)