Archiwum autora: Lucyna Borczuch

Plebiscyt Turystyczne Skarby Małopolski

Konkurs organizowany przez Samorząd Województwa Małopolskiego we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną ma na celu wskazać drogą głosowania internetowego najlepsze oferty turystyczne i najciekawsze inicjatywy podejmowane z myślą o turystach w naszym województwie. Jest to szansa na ich promocję.

Kościół w Orawce został zgłoszony w kategorii Unikatowa atrakcja turystyczna.

Głosowanie jest przeznaczone dla osób dorosłych, bezpłatne, po wypełnieniu ankiety otrzymujemy na adres mailowy prośbę o potwierdzenie.

https://konkurs.visitmalopolska.pl/konkursy-3/glosowanie

Prosimy o Twój głos!

Promocja wspólnego dziedzictwa

W dzień odpustu parafialnego 24.06.2021 w Orawce mieliśmy przyjemność spotkać się z JE ks. László Kiss-Rigó, biskupem Szeged-Csanád, Konsulem Generalnym Węgier w Krakowie panem Tiborem Gerencserem, przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier – sekretarzem stanu p. Vizi Lászlo, Konsulem Honorowym RP w Segedynie panem Karolem Biernackim oraz delegacją rektorów Uniwersytetów z Segedynu i Kluż. Okazją była uroczystość poświęcenia nagrobka ks. Varzely i odsłonięcia tablicy informacyjnej w języku węgierskim.

Działania te zapoczątkowali w 2020 r. pani Adrienne Körmendy, będąca wtedy Konsul Generalną Węgier w Krakowie i pan Sandor Nedeczky, obecnie Wicekonsul Węgier we Wrocławiu. Nagrobek Orawianina, urodzonego w Podwilku księdza Varzely, został poddany renowacji w pracowni konserwacji pani Joanny Hogno-Jachymiak. Marmurowy postument i dekoracyjna barierka zostały wyczyszczone, uzupełniono figurkę na krzyżu i podniesiono płytę nagrobną. Koszt ok. 28 tysięcy złotych został pokryty przez stronę węgierską ze środków MSZiH. Jak podkreślił na uroczystości poświęcenia nagrobka pan Konsul Gerencser, uczyniono to z okazji przypadającej w lutym tego roku 200 rocznicy urodzin tego znakomitego proboszcza. Dodajmy, że pan Konsul zaszczycił wtedy swoją obecnością Orawkę, wziął udział we mszy św. w intencji księdza Varzely i zapalił znicz na jego grobie. Dzisiaj modlitwę w intencji zmarłego poprowadził i poświęcenia nagrobka dokonał JE ks. biskup László Kiss-Rigó przy udziale delegacji węgierskiej i rumuńskiej oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Orawki.

Także dzisiaj uroczyście odsłonięto  tablicę informacyjną w języku węgierskim. Prace nad nią rozpoczęto pod koniec sierpnia 2020. Stanęła w pierwszej połowie września obok tablic w języku polskim i angielskim, usytuowanych na parkingu. Podstawowe informacje zachęcają zatrzymujących się do zwiedzenia krótko opisanego obiektu. Tekst tablicy opracował pan Nandor Udvarhely, zdjęcie udostępnił Attila Mudrak – autorzy niezapomnianej, wciąż poszukiwanej książki Magyar szentek temploma. Obu panom podziękował za to serdecznie przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Węgier. Wyrazy wdzięczności za współpracę skierował także do proboszcza parafii w Orawce ks. Adama Gabrysia i przewodniczki Lucyny Borczuch. Po uroczystości goście zostali oprowadzeni po zabytku. Wskazano obszary dalszej współpracy w dziele badania, utrzymania i promocji obiektu, będącego wspólnym historycznym dziedzictwem. Wiążemy duże nadzieje!

Wznowienie albumu ORAWKA

Dzięki współpracy Proboszcza parafii w Orawce z wydawnictwem Astraia mamy wznowienie poszukiwanej od dawna książki ORAWKA. W serii Zabytkowe kościoły Podtatrza ukazało się dotąd kilkanaście rozchwytywanych opracowań duetu Andrzej Skorupa i Rafał Monita.

Drugie wydanie poprawiono i uzupełniono m.in. o zdjęcie czwartej kurtyny i detalu najstarszej zasłony sprzed renowacji. Niezmiernie cieszę się, że udało się pozyskać i zamieścić informacje na temat przebiegu tych prac konserwatorskich. W publikacji dodano abstract w językach angielskim i węgierskim oraz skan Rozporządzenia Prezydenta RP w sprawie uznania zabytku za pomnik historii.

Książka do nabycia w promocyjnej cenie 30 złotych w punkcie informacyjnym przy kościele. Czas otwarcia punktu zamieszczony jest na tej stronie w niebieskim polu po prawej.

Majówka 2021

Aby umożliwić Państwu modlitwę z elementami kontemplacji sztuki sakralnej we wnętrzu najszacowniejszej orawskiej świątyni planuje się dodatkowe otwarcie

w sobotę 1 maja w godzinach od 10.00 do 17.00

w niedzielę 2 maja od 11.30 do 16.00

Z a p r a s z a m y

Sacrum na płótnie malowane

W ostatnim tygodniu lutego br. ukazała się książka o zasłonach wielkopostnych w kościele w Orawce. Składa się z czterech części. W pierwszej, Na pograniczu kultur i wyzwań. Fenomen kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Orawce prof. Ewa Kocój przedstawiła temat świątyni w przestrzeni kulturowej, na przykładzie wymienionego kościoła. W drugiej Zasłony w liturgii kościelnej – źródła i funkcje zwyczaju badaczka umieściła tkaninę obrzędową na tle sztuki sakralnej w kościele wschodnim i zachodnim. Trzecia część Kurtyny w tradycji kościoła katolickiego dotyczy już tylko opon wielkopostnych, ze szczególnym uwzględnieniem 17 zachowanych i znanych obecnie tkanin tego typu, znajdujących się w Polsce. Jej autorką jest Lucyna Borczuch, która od lat prowadzi kwerendę w tej sprawie. Czwartą część Zasłony wielkopostne w kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce – opis, ikonografia i treści ideowe napisała Maria Borczuch-Białkowska. Z tego rozdziału Czytelnik dowie się na co, tak naprawdę patrzy. Czytaj dalej

Zapowiedź wydawnicza

Wkrótce ukaże się drukiem książka, która przybliży Czytelnikowi mało znany w Polsce temat kurtyn wielkopostnych. Wydawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w Jabłonce i Księgarnia Akademicka w Krakowie. Publikacja składa się z czterech części. Jej autorkami są Ewa Kocój, antropolożka, profesor nadzwyczajna Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria Borczuch-Białkowska, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej i Lucyna Borczuch, przewodniczka w Orawce.

Książkę będzie można nabyć od marca w Wydawnictwie Księgarnia Akademicka w Krakowie oraz w sezonie turystycznym w punkcie informacyjnym przy kościele w  Orawce. Jeżeli tylko będzie możliwa prezentacja połączona ze sprzedażą, zorganizujemy ją w Jabłonce.

Opr.LB

Turystyka w roku zarazy

Rok zapowiadał się bardzo obiecująco. Pierwsi zwiedzający stawili się nadspodziewanie licznie o umówionej godzinie 3 stycznia, biura turystyczne przysłały harmonogramy, rozpoczęliśmy przyjmowanie grup i nadeszła połowa marca, kiedy ruch turystyczny z wiadomych powodów zamarł. Kurtyn wielkopostnych w tym roku nie wystawiono, a otwarty Szlak Architektury Drewnianej działał od lipca do połowy września, trzy dni w tygodniu. Spotkało się to z krytyką ze strony zwiedzających, którzy  spodziewali się możliwości wejścia codziennie, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym i w dobie „wspierania turystyki”. Nietrudno przewidzieć czym skończy się od lat stopniowe skracanie umów przewodników po obiektach z Małopolską Organizacją Turystyczną. Czytaj dalej