Archiwum autora: Lucyna Borczuch

Nagroda organizacji POLCUL

14 października 2023 w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się gala Fundacji POLCUL im. Jerzego Bonieckiego wręczenia nagród społecznikom. Ten ogromny zaszczyt spotkał długoletnią przewodniczkę w kościele w Orawce, Lucynę Borczuch. Wyróżnienie przyznano jej za „…działalność na rzecz pogłębiania wiedzy, popularyzacji i ochrony dziedzictwa Orawy, wciąż mało znanego regionu o powikłanej historii” (cytat z laudacji). Organizacja POLCUL promuje zaangażowanie na poziomie lokalnym w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Więcej o Fundacji Dziękujemy Kapitule za przyznanie wyróżnienia.

Renowacja słupa morowego

Od demontażu metalowego płotu i odkucia pierwszej warstwy betonu, w której znajduje się piaskowcowa baza, 26 sierpnia 2023 rozpoczęła się renowacja kamiennej kapliczki z 1758 r. Kolejne etapy, do połowy października, obejmowały rozebranie na poszczególne elementy i zabranie do pracowni. Zdjęto daszek, figurę Maryi Panny z Dzieciątkiem, figury świętych Donata i Floriana, kolumnę oraz trzy osobne postumenty. Renowacja ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Oby wszystko przebiegło planowo i rzeźby zostały zabezpieczona na kolejne lata.

Projekt prowadzi Urząd Gminy w Jabłonce.

/Opr. LB/

Relacja z odsłonięcia nagrobka ks. Vitkaya

Uroczystość poświęcenia pomnika na grobie ks. Vitkaya zaszczycili swoją obecnością Konsul Generalna Republiki Słowackiej w Krakowie pani Zlata Śipošová, pan dr Peter Prochácka, zastępca Prezesa Urzędu ds. Słowaków za Granicą, pani mgr Zuzana Nebusová, prezes Związku Miast i Gmin Spisza, burmistrz Spiskich Tomášovców, pan mgr Marián Luha, starosta Spiskiego Bystrégo – rodzinnej wsi ks. Pawła Vitkaya, pani dr inż. Magdaléna Zmarzláková, burmistrz Trzciany, dr hab. Erika Kulášová i inż. Anna Gogolakova, przedstawicielki Oravskégo múzeum im. Pavla Országha Hviezdoslava w Orawskim Podzamku, pan Artur Górka, sekretarz gminy Jabłonka, pani Anna Tomala, podinspektor w Referacie Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji reprezentujący samorząd gminy Jabłonka, pan Janusz Fujak, przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego, krewni ks. Pawła Vitkaya inż. Jan Vitko z żoną, synem i córką oraz inż. Miroslav Vitko z rodziną. Czytaj dalej

Odsłonięcie pomnika ks. Vitkaya

ZAPROSZENIE

W dniu 3 września 2023 zostanie odsłonięty nowy nagrobek ks. Pawła Vitkaya. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30, kiedy odprawiona zostanie msza św. w Jego intencji. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele polskich i słowackich władz kościelnych i samorządowych oraz osoby związane ze środowiskiem przyrodniczym, a także rodzina ks. Vitkaya. Po mszy świętej wspomnimy postać kapłana, wysłuchamy prelekcji pani profesor Małgorzaty Wesołowskiej na temat orawskiej flory w kontekście polichromii w naszym kościele. Następnie pomodlimy się przy Jego grobie i odsłonimy nagrobek.  ARD  (Admodum Reverendus Dominus z łac. wielce czcigodny pan) PAULUS VITKAY doczekał się prawidłowo oznaczonego grobu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nowa aplikacja dla zwiedzających

W kwietniu tego roku Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków zwrócił się do mnie z prośbą o udostępnienie zdjęcia grobu księdza Vitkaya do nowej aplikacji, będącej kompendium wiedzy o zabytkach i ułatwieniem dla turystów. Do czerwca trwała korespondencja mailowa, w której wyjaśniałam, że owszem ks. Vitkay jest ważną dla nas postacią, ale że nagrobek nie jest oryginalny, że powinni się tam znaleźć inni, choćby ks. Jan Sczechowicz, budowniczy i pierwszy pleban, którego grób też jest zachowany. Nie skorzystano z tej korespondencji i ostatecznie wyszło jak wyszło. Jak chcesz to sobie ściągnij  MonumentApp w sklepie Play i zobacz. (Opr. LB)

Więcej o aplikacji tutaj

Kurtyny wielkopostne 2023

Kurtyny wielkopostne 2023

Kurtyny wielkopostne zastosowane będą od 25 marca do 2 kwietnia 2023.

Kościół jest otwierany ok. pół godziny przed nabożeństwami odprawianymi codziennie, ich godziny podane są na stronie parafii w Orawce.

Dodatkowo

w sobotę 25 marca od 13.00 do 16.45

w niedzielę 26 marca od 12.00 do 14.15

w sobotę 1 kwietnia od 10.00 do 16.45

w niedzielę 2 kwietnia od 11.30 do 14.15

Zapraszamy

Upamiętnienie kanonika Vitkaya

20 listopada 2022 w Orawce odbyło się wspomnienie 180 rocznicy śmierci ks. Pawła Vitkaya, 200 rocznicy opracowania przez niego roślin orawskich, zebranych w rękopisie Flora arvensis i 10 rocznicy ustanowienia tego rękopisu dokumentem historycznym. (O nim tutaj)

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Tomáš Kašaj – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, pan Juraj Petko, prednosta Obecneho uradu Spišské Bystré, państwo Alica i Jan Vitko z córką Livią – rodzina księdza Vitkaya, pani Anna Tomala, Jan Głusiak i Józef Spytkowski – samorządu i gminy Jabłonka. Czytaj dalej

Paulus senior Vitkay, parochus Oravkensis

180 lat temu, 14 listopada 1842 r. zmarł ksiądz Paweł Vitkay, szesnasty proboszcz w Orawce, była to jego czwarta parafia. W Historia Domus Parochialis Oravkensis zapisał prawie 3 i pół strony, odtwarzając pokrótce historię parafii, jako że wcześniejsza Kronika spłonęła w pożarze plebanii w nocy z 19 na 20 września 1824 roku. Napisał o sobie, że posługę rozpoczął 3 czerwca 1830, naprawił dach i organy. Niech odpoczywa w pokoju. Czytaj dalej

Muzyka zaklęta w drewnie – relacja

Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczczono programem słowno-muzycznym w ramach cyklicznego wydarzenia „Muzyka zaklęta w drewnie”. Można było także zobaczyć zegarek świętego, dzięki czemu  bardziej poczuliśmy Jego obecność. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, wykonawcy spisali się doskonale, zaproszeni goście przybyli. Árpád Pálmai zaskoczył nas grą także na innych instrumentach. Wydarzenie dostarczyło niezapomnianych przeżyć, a impreza przyczyniła się do popularyzacji tego zabytku. Czytaj dalej