Archiwum autora: Lucyna Borczuch

Upamiętnienie kanonika Vitkaya

20 listopada 2022 w Orawce odbyło się wspomnienie 180 rocznicy śmierci ks. Pawła Vitkaya, 200 rocznicy opracowania przez niego roślin orawskich, zebranych w rękopisie Flora arvensis i 10 rocznicy ustanowienia tego rękopisu dokumentem historycznym. (O nim tutaj)

Uroczystość zaszczycili swoją obecnością pan Tomáš Kašaj – Konsul Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie, pan Juraj Petko, prednosta Obecneho uradu Spišské Bystré, państwo Alica i Jan Vitko z córką Livią – rodzina księdza Vitkaya, pani Anna Tomala, Jan Głusiak i Józef Spytkowski – samorządu i gminy Jabłonka.

Ksiądz proboszcz Wojciech Mozdyniewicz odczytał zebranym biogram kanonika Vitkaya oraz fragmenty okolicznościowego adresu ks. biskupa Jána Kuboša do zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości (całość można przeczytać na tablicy ogłoszeń w kościele). Po nabożeństwie delegacje i mieszkańcy zebrali się wokół grobu księdza kanonika, gdzie odmówiono modlitwę za jego duszę, a następnie Rodzina i delegacje złożyły kwiaty i znicze. Na zakończenie głos zabrał ksiądz proboszcz, pan Konsul i pan Vitko, którzy podziękowali za starania w godnym upamiętnieniu księdza kanonika i życzyli ponownego spotkania przy odnowionym już grobie. (Opr. Lucyna Borczuch)

Paulus senior Vitkay, parochus Oravkensis

180 lat temu, 14 listopada 1842 r. zmarł ksiądz Paweł Vitkay, szesnasty proboszcz w Orawce, była to jego czwarta parafia. W Historia Domus Parochialis Oravkensis zapisał prawie 3 i pół strony, odtwarzając pokrótce historię parafii, jako że wcześniejsza Kronika spłonęła w pożarze plebanii w nocy z 19 na 20 września 1824 roku. Napisał o sobie, że posługę rozpoczął 3 czerwca 1830, naprawił organy i założył cmentarz choleryczny. Niech odpoczywa w pokoju. Czytaj dalej

Muzyka zaklęta w drewnie – relacja

Rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczczono programem słowno-muzycznym w ramach cyklicznego wydarzenia „Muzyka zaklęta w drewnie”. Można było także zobaczyć zegarek świętego, dzięki czemu  bardziej poczuliśmy Jego obecność. Wszystko przebiegło zgodnie z planem, wykonawcy spisali się doskonale, zaproszeni goście przybyli. Árpád Pálmai zaskoczył nas grą także na innych instrumentach. Wydarzenie dostarczyło niezapomnianych przeżyć, a impreza przyczyniła się do popularyzacji tego zabytku. Czytaj dalej

„Muzyka zaklęta w drewnie” po raz trzeci

Z A P R O S Z E N I E

Konsulat Generalny Węgier w Krakowie, Małopolska Organizacja Turystyczna i proboszcz parafii w Orawce ks. Wojciech Mozdyniewicz serdecznie zapraszają do kościoła w Orawce na kolejne wydarzenie z cyklu „Muzyka zaklęta w drewnie”. 16 października 2022, po mszy świętej o  godz. 10.30 odbędzie się okolicznościowy program słowno-muzyczny.  Wysłuchamy utworów literackich w interpretacji zaproszonych gości i koncertu organowego węgierskiego artysty Árpáda Pálmai. W tym dniu obchodzimy 44 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża, więc program związany jest z tym tematem. Czytaj dalej

Renowacja drzwi do zakrystii

We wrześniu 2022 ekipa konserwatorska rozpoczęła renowację ościeżnic i skrzydła drzwiowego do zakrystii. To był chyba jedyny element, który pozostał do wykonania w szeroko zakrojonym remoncie kościoła, prowadzonym od lat 80 XX w. do 2006, kiedy ukończono ostatni etap odświeżania polichromii w kościele. Czytaj dalej

Podziękowanie

Księże Adamie

Serdecznie dziękuję za prawie trzy lata owocnej współpracy. Jako regionalistka jestem niezmiernie wdzięczna za wszystkie działania, które podjął Ksiądz na rzecz naszego najcenniejszego zabytku, zarówno jego utrzymania, zachowania, jak i promocji, co dalece wykraczało poza służbowe obowiązki. Dziękuję za życzliwe traktowanie zwiedzających, za zrozumienie ich potrzeb i poświęcony im czas. Dziękuję za wykazaną cierpliwość wobec mnie i przepraszam za swój upór w kwestiach spornych.

Życzę błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Szczęść Boże.

Lucyna Borczuch

Orawka, 30 czerwca 2022

 

Prelekcje o zasłonach wielkopostnych

Do końca listopada 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy realizuje drugą edycję projektu pt. Dary Orawy. Jedno z trzech działań dotyczy tradycji zasłaniania ołtarzy specjalnymi tkaninami, tzw. oponami wielkopostnymi. Przewidziano 20 dwugodzinnych spotkań z grupami ok. 20 osobowymi, podczas których odbędą się prelekcje o pochodzeniu tego zwyczaju, podziale tkanin na kategorie z uwagi na wykonanie i omówienie najbardziej znanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  płótna znajdujące się w naszym regionie, w Orawce i Podwilku. Omówimy także przykłady współczesnych tkanin wielkopostnych. Proponujemy także warsztaty, które polegać będą na zaprojektowaniu opony wielkopostnej, przemawiającej do współczesnego odbiorcy. Szczegóły spotkań prosimy ustalić telefonicznie pod nr. 691 204 504. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy.

550 lat Wielkiej Zasłony Żytawskiej

W dniach 9 i 10 kwietnia 2022 w Żytawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zasłon wielkopostnych. Okazją do jej zorganizowania było 550 lecie Wielkiej Zasłony Żytawskiej. Podczas pierwszego panelu omówiono pełną dramatycznych momentów historię tej tkaniny i przebieg jej renowacji. Czytaj dalej