Archiwum autora: Lucyna Borczuch

Promocja obiektu

Pracujemy nad popularyzacją obiektu cały czas, ale największe szanse na przebicie mamy w czasie Wielkiego Postu. Unikatowe opony wielkopostne, obok figury Frasobliwego, polichromii i organów to największy atut tego zabytku. Warto, żeby usłyszeli i poczytali sobie o tym w całym kraju. W tym roku gościliśmy redaktorów Gościa Niedzielnego. Wykonano zdjęcia rozwieszania zasłon, będzie to można po raz pierwszy zobaczyć. Liczymy na udaną współpracę, tu jest jeszcze tyle do opowiedzenia! Czytaj dalej

Kurtyny wielkopostne 2024

 Zastosowane będą od 16 do 24 marca 2024

Kościół jest otwierany ok. pół godziny przed nabożeństwami odprawianymi codziennie, ich godziny podane są na stronie parafii w Orawce.

Dodatkowo

w sobotę  16 marca od 13.00 do 16.45

w niedzielę 17 marca od 12.00 do 14.15

w sobotę 23 marca od 10.00 do 16.45

w niedzielę 24 marca od 11.30 do 14.15

Zapraszamy

Podsumowanie roku 2023

Sezon turystyczny przywiódł więcej turystów niż ostatnie lata. Cieszymy się ze stałej współpracy z biurami turystycznymi, polskimi i zagranicznymi. Tych ostatnich było więcej. Na 5563 zarejestrowanych w statystyce, 3385 było z zagranicy, stanowi to 60,8 %. W tym roku ok. 36 % wszystkich zwiedzających przybyło ze Stanów Zjednoczonych z biurem turystycznym Gate 1. Sporo było też naukowców, badaczy i tych z Państwa, którzy tu wielokrotnie wracają z rodzinami i znajomymi. Dziękuję za współpracę. Czytaj dalej

Nagroda organizacji POLCUL

14 października 2023 w Bibliotece Muzeum Powstania Warszawskiego odbyła się gala Fundacji POLCUL im. Jerzego Bonieckiego wręczenia nagród społecznikom. Ten ogromny zaszczyt spotkał długoletnią przewodniczkę w kościele w Orawce, Lucynę Borczuch. Wyróżnienie przyznano jej za „…działalność na rzecz pogłębiania wiedzy, popularyzacji i ochrony dziedzictwa Orawy, wciąż mało znanego regionu o powikłanej historii” (cytat z laudacji). Organizacja POLCUL promuje zaangażowanie na poziomie lokalnym w duchu tolerancji i społecznej odpowiedzialności. Więcej o Fundacji Dziękujemy Kapitule za przyznanie wyróżnienia.

Renowacja słupa morowego

Od demontażu metalowego płotu i odkucia pierwszej warstwy betonu, w której znajduje się piaskowcowa baza, 26 sierpnia 2023 rozpoczęła się renowacja kamiennej kapliczki z 1758 r. Kolejne etapy, do połowy października, obejmowały rozebranie na poszczególne elementy i zabranie do pracowni. Zdjęto daszek, figurę Maryi Panny z Dzieciątkiem, figury świętych Donata i Floriana, kolumnę oraz trzy osobne postumenty. Renowacja ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Oby wszystko przebiegło planowo i rzeźby zostały zabezpieczona na kolejne lata.

Projekt prowadzi Urząd Gminy w Jabłonce.

/Opr. LB/ Czytaj dalej

Relacja z odsłonięcia nagrobka ks. Vitkaya

Uroczystość poświęcenia pomnika na grobie ks. Vitkaya zaszczycili swoją obecnością Konsul Generalna Republiki Słowackiej w Krakowie pani Zlata Śipošová, pan dr Peter Prochácka, zastępca Prezesa Urzędu ds. Słowaków za Granicą, pani mgr Zuzana Nebusová, prezes Związku Miast i Gmin Spisza, burmistrz Spiskich Tomášovców, pan mgr Marián Luha, starosta Spiskiego Bystrégo – rodzinnej wsi ks. Pawła Vitkaya, pani dr inż. Magdaléna Zmarzláková, burmistrz Trzciany, dr hab. Erika Kulášová i inż. Anna Gogolakova, przedstawicielki Oravskégo múzeum im. Pavla Országha Hviezdoslava w Orawskim Podzamku, pan Artur Górka, sekretarz gminy Jabłonka, pani Anna Tomala, podinspektor w Referacie Organizacji Przedsiębiorczości i Promocji reprezentujący samorząd gminy Jabłonka, pan Janusz Fujak, przedstawiciel Babiogórskiego Parku Narodowego, krewni ks. Pawła Vitkaya inż. Jan Vitko z żoną, synem i córką oraz inż. Miroslav Vitko z rodziną. Czytaj dalej

Odsłonięcie pomnika ks. Vitkaya

ZAPROSZENIE

W dniu 3 września 2023 zostanie odsłonięty nowy nagrobek ks. Pawła Vitkaya. Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.30, kiedy odprawiona zostanie msza św. w Jego intencji. Zaproszeni na nią zostali przedstawiciele polskich i słowackich władz kościelnych i samorządowych oraz osoby związane ze środowiskiem przyrodniczym, a także rodzina ks. Vitkaya. Po mszy świętej wspomnimy postać kapłana, wysłuchamy prelekcji pani profesor Małgorzaty Wesołowskiej na temat orawskiej flory w kontekście polichromii w naszym kościele. Następnie pomodlimy się przy Jego grobie i odsłonimy nagrobek.  ARD  (Admodum Reverendus Dominus z łac. wielce czcigodny pan) PAULUS VITKAY doczekał się prawidłowo oznaczonego grobu. SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Nowa aplikacja dla zwiedzających

W kwietniu tego roku Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków zwrócił się do mnie z prośbą o udostępnienie zdjęcia grobu księdza Vitkaya do nowej aplikacji, będącej kompendium wiedzy o zabytkach i ułatwieniem dla turystów. Do czerwca trwała korespondencja mailowa, w której wyjaśniałam, że owszem ks. Vitkay jest ważną dla nas postacią, ale że nagrobek nie jest oryginalny, że powinni się tam znaleźć inni, choćby ks. Jan Sczechowicz, budowniczy i pierwszy pleban, którego grób też jest zachowany. Nie skorzystano z tej korespondencji i ostatecznie wyszło jak wyszło. Jak chcesz to sobie ściągnij  MonumentApp w sklepie Play i zobacz. (Opr. LB)

Więcej o aplikacji tutaj

Kurtyny wielkopostne 2023

Kurtyny wielkopostne 2023

Kurtyny wielkopostne zastosowane będą od 25 marca do 2 kwietnia 2023.

Kościół jest otwierany ok. pół godziny przed nabożeństwami odprawianymi codziennie, ich godziny podane są na stronie parafii w Orawce.

Dodatkowo

w sobotę 25 marca od 13.00 do 16.45

w niedzielę 26 marca od 12.00 do 14.15

w sobotę 1 kwietnia od 10.00 do 16.45

w niedzielę 2 kwietnia od 11.30 do 14.15

Zapraszamy