Archiwum autora: Lucyna Borczuch

Turystyka w roku zarazy

Rok zapowiadał się bardzo obiecująco. Pierwsi zwiedzający stawili się nadspodziewanie licznie o umówionej godzinie 3 stycznia, biura turystyczne przysłały harmonogramy, rozpoczęliśmy przyjmowanie grup i nadeszła połowa marca, kiedy ruch turystyczny z wiadomych powodów zamarł. Kurtyn wielkopostnych w tym roku nie wystawiono, a otwarty Szlak Architektury Drewnianej działał od lipca do połowy września, trzy dni w tygodniu. Spotkało się to z krytyką ze strony zwiedzających, którzy  spodziewali się możliwości wejścia codziennie, zwłaszcza w sezonie wakacyjnym i w dobie „wspierania turystyki”. Nietrudno przewidzieć czym skończy się od lat stopniowe skracanie umów przewodników po obiektach z Małopolską Organizacją Turystyczną.

Do sezonu turystycznego byliśmy bardzo dobrze przygotowani, zamówiono i odebrano trzecie wydanie folderu i cztery rodzaje nowych magnesów. Zamówiono drugie wydane albumu, niestety finalizację trzeba było przesunąć na czas nieokreślony. Zamontowano nowe tabliczki od strony drogi. W 2020 r. kościół odwiedziło z przewodnikiem 1230 osób, w tym 986  rodaków.

W tym roku kontynuowano projekt „Indygo w kościele” realizowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Orawy, dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury. Działanie to miało na celu popularyzację tej części dziedzictwa kulturowego Górnej Orawy, która związana jest z używaniem barwnika indygo. Duże zdjęcia zasłon wielkopostnych spełniły swoją rolę. Zwłaszcza w roku, kiedy kurtyn nie wystawiono. Podobnie jak w poprzednim roku, przeprowadzano prelekcje dla umawianych grup. Dodatkowo podczas całego sezonu turystycznego można było zobaczyć te zdjęcia, a zwiedzający mieli okazję zapoznać  się z tematem. Materiały związane z przygotowaniem prelekcji na temat zasłon wielkopostnych zostały opublikowane w broszurze pt. Indygo w Orawce, którą rozdawano uczestnikom. Publikacja zawiera informacje o historii zwyczaju i przedstawia znane na dzień dzisiejszy kurtyny w Polsce. Jej rozszerzeniem będzie pozycja naukowa pt. Sacrum na płótnie malowane, pod redakcją prof. dr hab. Ewy Kocój.

17 lipca, podczas uroczystości związanych z obchodami 100 lecia przyłączenia części Orawy do Polski ogłoszono zakończenie prac nad wnioskiem o nadanie zabytkowemu kościołowi statusu Pomnika Historii. Pozytywna opinia Rady Ochrony Zabytków pozwala na ostrożny optymizm.

24 lipca kościół dokładnie fotografowano i filmowano, z góry, z zewnątrz i wewnątrz. Projekt świątynia 3D ma być zachętą do zwiedzania obiektów. Fakt, nawet najlepsze zdjęcia nie oddają rzeczywistości. Strona ma duża oglądalność. Trzeba dodać, że udział w tym projekcie to ogromne wyróżnienie dla obiektu.

30 lipca gościliśmy w Orawce młodzież biorącą udział w wyjazdowej lekcji bibliotecznej, poświęconej twórczości Anny Przemyskiej, poetki i dziennikarki, mieszkającej w Orawce i pochowanej na tutejszym cmentarzu. To spotkanie odbyło się w ramach Orawskiego Festiwalu Literackiego, który przedstawia wybitne postacie naszego regionu, działające na niwie literatury.

Od sierpnia 2020 na stronie fundacji Przestrzenie Dziedzictwa można oglądać wystawę wirtualną pt. „Dziedzictwo kulturowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce”, prezentującą zabytek. Są na niej zdjęcia z opisami, jest zaczyn dla badaczy wysuniętych tez. Wystawa dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Narodowego Funduszu Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020 miała trwać do października, ale Fundacja przedłużyła ten okres.

9 sierpnia mieliśmy ogromną przyjemność wysłuchać koncertu, który dały nam dwie młode zdolne artystki Fanni Nizalowski z Węgier i Maria Korzeniowska z Polski. W ten sposób Konsulat Generalny Węgier we współpracy z parafią w Orawce upamiętnili tysiącletnią przyjaźń polsko-węgierską. Koncert był transmitowany dzięki uprzejmości i dobroczynności OrawaTv, za co jeszcze raz serdecznie dziękuję.

3 września przybyła z Proszowic delegacja, która złożyła kwiaty na grobie lotników i przedstawiła koncepcję budowy pomnika ku pamięci Lotników i Personelu Naziemnego 24 Eskadry Rozpoznawczej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie. Obelisk ma stanąć w przyszłym roku stanąć w Klimontowie. To z lotniska tymczasowego w tej miejscowości wystartował samolot, który 81 lat temu rozbił się w Orawce.

We wrześniu stanęła w pobliżu kościoła trzecia duża tablica informacyjna o zabytku, tym razem w języku węgierskim. Tekst opracował Nandor Udvarhelyi, zdjęcie dał Attila Mudrak, obaj panowie są autorami pamiętnej monografii Magyar szentek temploma. Tablica została sfinansowana ze środków Konsulatu Generalnego Węgier w Krakowie a będzie służyć licznie przybywającym rokrocznie pielgrzymom i zwiedzającym.

W połowie grudnia zakończono prace związane z renowacją nagrobka ks. Varzely’ego. Zgodnie z umową oczyszczono postument, wykonano i zamontowano figurkę Ukrzyżowanego, podniesiono płytę i odnowiono barierkę. Całość prac sfinansował również Konsulat Generalny Węgier w Krakowie. Z uwagi na inskrypcje na nagrobku, postać tego orawskiego kapłana budzi szczególne zainteresowanie gości z Węgier. Grób jest jednym z dowodów na historyczne zaszłości Orawy, o których ten zabytkowy kościół dobitnie przypomina. Taka jest historia Orawy, pamietają o niej również władze Węgier. Dziękujemy za współpracę byłej Konsul Generalnej Węgier pani Adrienne Kórmendy, którą pożegnaliśmy podczas sierpniowego koncertu i wyrażamy nadzieję na równie udaną z nowo powołanym panem Tiborem Gerencsérem, którego w listopadzie mieliśmy okazję w Orawce gościć.

piszczałki we wnętrzu szafy organowej, lewe drzwi, zdj. G.Bosak

W tym roku mieliśmy swoje plany promocyjne oprzeć na organach, których początek budowy datowany jest na 1620 r. Taką datę widzieli w 1972 r. renowatorzy na szafie. Równo 400 lat. Na tej stronie poświęcono im już 5 wpisów. Pozyskano też zdjęcia organów z lat 60. XX w., kiedy habsburski orzeł miał jedną głowę… Czekały na ten jubileusz. Kilka razy słyszałam od organmistrzów, że jest to jeden z najlepszych głosów w Europie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku usłyszy to więcej osób.

opr. LB

 

Wizyta nowego Konsula Węgier

Z ogromną przyjemnością w Orawce przywitaliśmy z księdzem proboszczem Adamem Gabrysiem Konsula Generalnego Węgier w Krakowie pana dra Tibora Gerencséra, który przybył tutaj z Małżonką po raz pierwszy. Pan Konsul jest historykiem, więc tematów do rozmów nie brakowało. Cieszy nas zaoferowana pomoc w poszukiwaniu materiałów źródłowych dot. historii kościoła. Zgodni jesteśmy, że bardzo istotna jest przyszłość turystyki, programy kulturalne oraz  współpraca pomiędzy organizacjami polskimi i węgierskimi, by dotrzeć z popularyzacją zabytku do jak najszerszego grona odbiorców. Współpraca z poprzednim Konsulem, panią Adrienne Koermendy przyniosła postawienie tablicy informacyjnej w języku węgierskim i renowację nagrobka ks. Varzely. Mamy nadzieję na dalsze współdziałanie ku pożytkowi zabytku i turystów.

Pan Konsul uczcił również pamięć ks. Varzely, którego nagrobek jest właśnie w renowacji z funduszy Konsulatu. Serdecznie dziękujemy za podjęcie działań.

LB

Pamięć o lotnikach

Mieliśmy dzisiaj przyjemność poznać niezwykłych pasjonatów lotnictwa II wojny. Delegacja z Proszowic z p. burmistrzem Grzegorzem Cichym złożyła na grobie lotników kompozycję kwiatową w formie szachownicy. W ten sposób uczczono pamięć o lotnikach, których samolot wystartował z Klimontowa gm. Proszowice i rozbił się w Orawce. Wymieniliśmy posiadane informacje o tej tragedii. Delegacja przedstawiła koncepcję budowy pomnika ku pamięci Lotników i Personelu Naziemnego 24 Eskadry Rozpoznawczej 2 Pułku Lotniczego w Krakowie, który ma w przyszłym roku stanąć w Klimontowie. Komitet budowy  w osobie dziś obecnego p. Mieczysława Krzynówka zbiera fundusze na ten pomnik. Wspaniała inicjatywa!

Relacja z koncertu 9.8.2020

Muzyka w obiekcie z taką akustyką to niesamowite przeżycie. Dwie utalentowane artystki dały nam wspaniałą ucztę duchową. Zagrały planowane utwory, czyli Alana Hovhanessa – Spirit of Trees, Anthoniego Sidneya – Sonata for Guitar and Harp, Alexandera Tansmana – In modo Polonico, Luigiego Boccherini – Introduction and Fandango oraz pieśń kościelną „Barka”. Na zakończenie koncertu wykonały, a goście z Węgier odśpiewali „Hymn do wszystkich świętych”, tak często intonowany przez pielgrzymów węgierskich w tym kościele.

Zapis koncertu znajdziecie Państwo pod linkiem.

Czytaj dalej

Nowe spojrzenie na nasz zabytek

Zapraszamy do zwiedzenia wirtualnej wystawy pt. „Dziedzictwo kulturowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce”. LINK TUTAJ Wystawę zawdzięczamy Fundacji PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA, m.in. badającej dziedzictwo kulturowe Europy. Spojrzenie na zabytkowy kościół w Orawce okiem naukowym pozwala w pewnym sensie odkryć go na nowo. A już na pewno utwierdza w przekonaniu o niezaprzeczalnej wartości kulturowej obiektu dla tej części Europy. 80 zdjęć, podzielonych na 5 tematycznych części prezentuje historię i piękno tego niezwykłego miejsca.

Projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Narodowego Funduszu Kultury w ramach programu Kultura-Interwencje 2020.
Dziękujemy fundacji PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA za podjęcie tematu.

 

 

 

Lekcja biblioteczna o Annie Przemyskiej

ZAPROSZENIE

 

 

 

 

 

 

RELACJA

Młodzież biorąca udział w wyjazdowej lekcji bibliotecznej miała możliwość zapoznania się z twórczością Anny Przemyskiej podczas wcześniejszych warsztatów malarskich. W Orawce odwiedzono jej grób, odczytano inskrypcję i zapalono znicz. Uczestników spotkania zaszczyciła swoją obecnością p. Zofia Krzewska Komaniecka, przyjaciółka rodziny Przemyskiej. Czytaj dalej

Poznaj orawski zabytek – wystawa wirtualna

Az oravkai fatemplom, az árvamegyei gorálok legnevezetesebb épülete. – Balogh Rudolf fölvétele.

Z prawdziwą przyjemnością informujemy, że Fundacja Przestrzenie Dziedzictwa opracowuje wystawę o naszym wspaniałym zabytku. Projekt zatytułowano „Dziedzictwo kulturowe kościoła św. Jana Chrzciciela w Orawce”.

W obecnym, trudnym dla turystyki czasie, będziemy mieć możliwość przeniesienia się przynajmniej wirtualnie do tego pięknego miejsca, poznamy jego historię i stan obecny.

Wystawa ma być opublikowana wkrótce na stronie Fundacji.  Mamy nadzieję, że przygotowywane zdjęcia i opisy będą stanowić zachętę do zwiedzenia zabytku w realu!

Powraca „Indygo w kościele”

Stowarzyszenie Rozwoju Orawy realizuje dwuletni projekt „Dary Orawy” dofinansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków Funduszu Promocji Kultury, polegający na promowaniu lokalnego dziedzictwa, związanego z farbowaniem płótna barwnikiem indygo. Zabytkowe tkaniny wielkopostne wykonane są na takim właśnie płótnie. Czytaj dalej