Archiwum autora: Lucyna Borczuch

Wizyta Konsula Generalnego Słowacji

19 lipca 2022 ksiądz proboszcz Wojciech Mozdyniewicz i przewodniczka Lucyna Borczuch mieli przyjemność po raz pierwszy gościć w Orawce pana Tomáša Kašaja – Konsula Generalnego Republiki Słowackiej w Krakowie. Podczas zwiedzania zabytkowego kościoła przewodniczka wskazała groby pochowanych w Orawce księży, którzy pracowali na terenie Górnej Orawy, słowackiej dzisiaj części, tj. Rabczyc, Namiestowa, Twardoszyna, Niżnej oraz pochodzącego z Zazrivej ks. Tuzinskiego.

Mamy nadzieję na rozwinięcie współpracy z Konsulatem w celu popularyzacji tego zabytku i historii Orawy wśród Słowaków. Wizyta zakończyła się wpisem do księgi pamiątkowej.

(opr.LB)

Podziękowanie

Księże Adamie

Serdecznie dziękuję za prawie trzy lata owocnej współpracy. Jako regionalistka jestem niezmiernie wdzięczna za wszystkie działania, które podjął Ksiądz na rzecz naszego najcenniejszego zabytku, zarówno jego utrzymania, zachowania, jak i promocji, co dalece wykraczało poza służbowe obowiązki. Dziękuję za życzliwe traktowanie zwiedzających, za zrozumienie ich potrzeb i poświęcony im czas. Dziękuję za wykazaną cierpliwość wobec mnie i przepraszam za swój upór w kwestiach spornych.

Życzę błogosławieństwa Bożego na dalsze lata posługi kapłańskiej.

Szczęść Boże.

Lucyna Borczuch

Orawka, 30 czerwca 2022

 

Prelekcje o zasłonach wielkopostnych

Do końca listopada 2022 r. Stowarzyszenie Rozwoju Orawy realizuje drugą edycję projektu pt. Dary Orawy. Jedno z trzech działań dotyczy tradycji zasłaniania ołtarzy specjalnymi tkaninami, tzw. oponami wielkopostnymi. Przewidziano 20 dwugodzinnych spotkań z grupami ok. 20 osobowymi, podczas których odbędą się prelekcje o pochodzeniu tego zwyczaju, podziale tkanin na kategorie z uwagi na wykonanie i omówienie najbardziej znanych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na  płótna znajdujące się w naszym regionie, w Orawce i Podwilku. Omówimy także przykłady współczesnych tkanin wielkopostnych. Proponujemy także warsztaty, które polegać będą na zaprojektowaniu opony wielkopostnej, przemawiającej do współczesnego odbiorcy. Szczegóły spotkań prosimy ustalić telefonicznie pod nr. 691 204 504. Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Zapraszamy.

550 lat Wielkiej Zasłony Żytawskiej

W dniach 9 i 10 kwietnia 2022 w Żytawie odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa dotycząca zasłon wielkopostnych. Okazją do jej zorganizowania było 550 lecie Wielkiej Zasłony Żytawskiej. Podczas pierwszego panelu omówiono pełną dramatycznych momentów historię tej tkaniny i przebieg jej renowacji. Czytaj dalej

Tkane na wieczność

Zaproszenie na spotkanie poetyckie.

Spotkanie z poezją twórców z Orawy i Podhala w nastrojowej scenerii kurtyn wielkopostnych wystawionych w zabytkowym kościele w Orawce. Tytuł spotkania nawiązuje do tych tkanin, służących rozważaniom Męki Pana i nawoływaniu do nawrócenia, by zbawienia dostąpić. Te rozważania poeci wyrażają wierszem. Zapraszamy twórców do prezentowania wierszy o tematyce pasyjnej i słuchaczy na chwilę zadumy. Czytaj dalej

Kurtyny wielkopostne 2022

Kurtyny wielkopostne zastosowane będą od 2 do 10 kwietnia 2022.

Kościół jest otwierany ok. pół godziny przed nabożeństwami odprawianymi codziennie, ich godziny podane są na stronie parafii w Orawce.

Dodatkowo

w sobotę  2 kwietnia 2022 od 9.30 do 16.30

w niedziele 3 i 10 kwietnia 2022 od 12.00 do 14.15.

O godz. 14.30 odbędzie się msza św., a po niej Gorzkie Żale.

W pozostałym czasie po wcześniejszym zgłoszeniu grupy, co najmniej 10 osób.

Aktualizacja: 5 kwietnia 2022

Kościół będzie można zwiedzić także w sobotę 9.04.2022 od 12.30 do 16.30

Zapraszamy.

O roku ów! podsumowanie 2021

Bez wątpienia ten rok jest jednym z najważniejszych w historii obiektu. Nadanie statusu Pomnika Historii to wielkie wyróżnienie, ale też zobowiązanie do zachowania zabytku w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń. Uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie zgromadziło chcących oddać hołd księdzu budowniczemu Janowi Sczechowiczowi i pokoleniom Orawian, dbających o swoją świątynię.

Druga ważna uroczystość to obchody 200 rocznicy urodzin księdza kanonika Mateusza Varzely, proboszcza w Orawce w latach 1856-1897. W jego intencji 21 lutego, w rocznicę urodzin, odprawiona została msza św. z udziałem Konsula Generalnego Węgier w Krakowie pana Tibora Gerencsera. W dniu 24 czerwca, przy udziale węgierskich gości został poświęcony odnowiony nagrobek księdza Varzely. Wtedy też dokonano odsłonięcia trzeciej tablicy informacyjnej, tym razem w języku węgierskim.

W 2021 zostały wydane dwie książki dotyczące kościoła w Orawce. Pierwsza to wznowienie uzupełnionego albumu ORAWKA wydawnictwa Astraia. Druga to SACRUM NA PŁÓTNIE MALOWANE. Zamieszczono tam rozdział dotyczący historii, wyposażenia i znaczenia tej zabytkowej świątyni dla regionu, ale przede wszystkim jest to pierwsza w Polsce praca na temat zasłon wielkopostnych. W Almanachu Nowotarskim 2021 ukazała się recenzja tej książki. Pan Andrzej Skorupa zwrócił uwagę na liczne braki  (cytat), m.in. na fakt, że w publikacji znalazły się czarno-białe zdjęcia z Orawki i nie obrazują wspaniałości wnętrza (cytat). Zaznaczam, że SACRUM nie jest monografią kościoła, stąd liczne braki a zdjęcia pana Monity i tekst pana Skorupy w albumie ORAWKA w pewnym sensie je uzupełniają. Do mnie osobiście skierowany jest zarzut, że nie opisałam renowacji zasłon. Nie miałam żadnego dostępu do opracowań konserwatorskich, mimo wielokrotnych próśb, oba źródła mnie zbyły. No cóż, nie jestem naukowcem, jak w recenzji zauważono i szczerze dziękuję za konstruktywne uwagi. Co istotne, w Almanachu znalazło się to uzupełnienie, co nie omieszkam wykorzystać w następnej popularnonaukowej publikacji.

Obiekt był otwarty do zwiedzania od 1 lipca do 31 października. Z możliwości tej skorzystały 2833 osoby. To ponad dwukrotnie więcej niż w zeszłym roku, ale ograniczenia pandemiczne nadal powodowały odwoływanie wycieczek. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie pod tym względem lepszy. A szykuje się kolejna piękna 200 rocznica!

Lucyna Borczuch

Pamiątkowa tablica odsłonięta

Od dzisiaj można w pełnej krasie oglądać potwierdzenie nadania kościołowi statusu Pomnika Historii. Kiedy, jak i dlaczego. Tablica została zamocowana przed wejściem do nawy kościoła. Obiekt został zaliczony do tej szczególnej setki zabytków na stulecie odzyskania niepodległości Polski. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do nadania tego wyróżnienia, a dzisiaj zaszczycili nas swoją obecnością. Padło dużo wzniosłych słów o wartości zabytku i roli jaką wciąż spełnia w podtrzymaniu tożsamości lokalnej i narodowej. TO JEST POMNIK HISTORII. I nie chodzi tylko o sam status zabytku w rankingach. Dobitnie to dzisiaj wybrzmiało.

Podczas uroczystości odczytano okolicznościowe adresy od metropolity krakowskiego arcybiskupa Marka Jędraszewskiego i Starosty Powiatu Nowotarskiego pana Krzysztofa Fabera. Głos zabrali Sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan Edward Siarka, senator pan Jan Hamerski, Dyrektor Departamentu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Kraków pani Monika Gubała, Przewodniczący Rady Powiatu pan Tadeusz Rafacz oraz Radny Powiatu Nowotarskiego pan Julian Stopka, który podziękował Lucynie Borczuch, ks. Adamowi Gabrysiowi i Towarzystwu Przyjaciół Orawy za starania na rzecz wpisania obiektu na listę Pomników Historii. Dziękujemy panu ministrowi Edwardowi Siarce i panu senatorowi Janowi Hamerskiemu, którzy od początku wspierali działania. Serdeczne podziękowania składamy wszystkim instytucjom za udzielone rekomendacje, w tym Konsulowi Generalnemu Węgier, reprezentowanemu dzisiaj przez panią konsul Martę Ritecz Sekulic i Polskiemu Towarzystwu Historycznemu O/Nowy Targ w osobie pana Roberta Kowalskiego.

Dziękujemy panom Józefowi Szperlakowi i Łukaszowi Wiaterowi z Towarzystwa Przyjaciół Orawy oraz Stowarzyszeniu Rozwoju Orawy, które reprezentowała wiceprezes pani Renata Martyniak – za ogromne wsparcie w działaniach i dzisiejszą obecność.

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy

`ZAPROSZENIE 21 listopada 2021 r. odbędzie się uroczystość z okazji nadania kościołowi w Orawce statusu Pomnika Historii. W obiekcie zawiśnie tablica upamiętniająca to doniosłe wydarzenie. Jej odsłonięcie przy udziale parlamentarzystów, samorządowców, konserwatorów zabytku i branży turystycznej dokona się po mszy św. o godz. 10.30. Serdecznie zapraszamy na tę wyjątkową uroczystość. Ubierzcie się ciepło i bądźcie z nami!

„Orawka – kościół pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela … uznaje się za pomnik historii … ze względu na wartości historyczne, arty­styczne i naukowe najstarszego katolickiego i jedynego dziś drewnianego kościoła polskiej części Górnej Orawy, który dzięki wyjątkowej klasie artystycznej i autentyzmowi architektury, wystrojowi i wyposażeniu wnętrza stanowi najcenniej­szy dokument dziejów i kultury materialnej tego regionu Polski, a w czasie, gdy region ten znajdował się poza granicami naszego kraju, odegrał znaczącą rolę w podtrzymywaniu tożsamości narodowej i religijnej polskich osadników i ich potom­ków”. (wyjątki z Rozporządzenia)