Archiwum kategorii: kurtyny wielkopostne

Sacrum na płótnie malowane

W ostatnim tygodniu lutego ukazała się książka o zasłonach wielkopostnych w kościele w Orawce. Składa się z czterech części. W pierwszej, Na pograniczu kultur i wyzwań. Fenomen kościoła p.w. św. Jana Chrzciciela w Orawce prof. Ewa Kocój przedstawiła temat świątyni w przestrzeni kulturowej, na przykładzie wymienionego kościoła. W drugiej Zasłony w liturgii kościelnej – źródła i funkcje zwyczaju badaczka umieściła tkaninę obrzędową na tle sztuki sakralnej w kościele wschodnim i zachodnim. Trzecia część Kurtyny w tradycji kościoła katolickiego dotyczy już tylko opon wielkopostnych, ze szczególnym uwzględnieniem 17 zachowanych i znanych obecnie tkanin tego typu, znajdujących się w Polsce. Jej autorką jest Lucyna Borczuch, która od lat prowadzi kwerendę w tej sprawie. Czwartą część Zasłony wielkopostne w kościele św. Jana Chrzciciela w Orawce – opis, ikonografia i treści ideowe napisała Maria Borczuch-Białkowska. Z tego rozdziału Czytelnik dowie się na co, tak naprawdę patrzy.

Monografia ta nie mogłaby powstać gdyby nie pomoc wielu osób i instytucji. Przede wszystkim pragniemy z całego serca podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do jej powstania, wspierając nas swoją życzliwością i wiedzą, w szczególności księżom proboszczom: z Orawki – ks. Adamowi Gabrysiowi, z Łopusznej – ks. Kazimierzowi Foltynowi, z Polanki Wielkiej – ks. Mieczysławowi Pieli, ze Starej Wsi – ks. Grzegorzowi Thenowi, z Jasienicy Rosielnej – byłemu proboszczowi, obecnie biskupowi Krzysztofowi Chudzio, oraz kustoszowi zamku Kamieniec w Odrzykoniu/Korczynie panu Andrzejowi Kołderowi. Serdeczne podziękowania składamy dr. Volkerowi Dudeckowi z Żytawy, który jako pierwszy ekspert zechciał przyjrzeć się orawskim zasłonom i udzielił wielu bezcennych informacji na ten temat. Słowa wdzięczności kierujemy do księdza dr. Szymona Tracza, diecezjalnego konserwatora zabytków i sztuki sakralnej Diecezji Bielsko-Żywieckiej, który wydatnie pomógł w opracowaniu wzmianek o zasłonach, jak również do dr. Piotra Szukiela z Wrocławia za przekazanie cennych informacji dotyczących kurtyn w regionie Śląska. (ze Wstępu)

Dziękujemy Panu Jerzemu Żmudzińskiemu, który dostrzegł wybitny potencjał kurtyn w promowaniu kościoła w Orawce i pomógł rozpocząć w 2013 r. to działanie.

Serdecznie dziękujemy Joli Półchłopek, Teresie Pażdzior, Mai Sokół-Augustyńskiej, Anecie i Maciejowi Filipom, Kamilowi Bańkowskiemu i Jackowi Kachlowi za zdobywanie informacji i możliwość wykorzystania zdjęć. Niestety w 2020 r. nie wszystkie zasłony mogłyśmy zobaczyć z uwagi na ograniczenia, zatem Wasze zdjęcia były w tej sytuacji bezcenne.

LB

 

Kurtyny wielkopostne 2021

Kurtyny wielkopostne zastosowane będą od 20 do 28 marca 2021.

Można je zobaczyć przed nabożeństwami odprawianymi codziennie w tym kościele, godziny mszy świętych podane są na stronie parafii w Orawce.

Biuro przewodnika czynne

w soboty 20 i 27 marca od 9.30 do 16.30

w niedziele 21 i 28 marca od 11.30 do 14.15.

O godz. 14.30 odbędzie się msza św., a po niej Gorzkie Żale.

Z a p r a s z a m y

 

Zapowiedź wydawnicza

Wkrótce ukaże się drukiem książka, która przybliży Czytelnikowi mało znany w Polsce temat kurtyn wielkopostnych. Wydawcą jest Stowarzyszenie Rozwoju Orawy w Jabłonce i Księgarnia Akademicka w Krakowie. Publikacja składa się z czterech części. Jej autorkami są Ewa Kocój, antropolożka, profesor nadzwyczajna Instytutu Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego, Maria Borczuch-Białkowska, absolwentka kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Akademii Górniczo-Hutniczej i Lucyna Borczuch, przewodniczka w Orawce.

Książkę będzie można nabyć od marca w Wydawnictwie Księgarnia Akademicka w Krakowie oraz w sezonie turystycznym w punkcie informacyjnym przy kościele w  Orawce. Jeżeli tylko będzie możliwa prezentacja połączona ze sprzedażą, zorganizujemy ją w Jabłonce.

Opr.LB

Kurtyny wielkopostne 2020

fot. Ł.Sowiński

fot. Ł.Sowiński

W związku z zaistniałą sytuacją, w tym roku kurtyny wielkopostne nie będą zastosowane. W przyszłym roku przewiduje się eksponowanie wszystkich czterech tkanin. 

Z A P R A S Z A M Y

od 20 do 28 marca 2021 r.

 

 

Kurtyny wielkopostne w 2019

fot. Ł.Sowiński

W 2019 roku kurtyny wielkopostne  zastosowane będą od 4 do 14 kwietnia.

Można je zobaczyć krótko przed i po nabożeństwach odprawianych codziennie w tym kościele, godziny mszy świętych podane są na stronie parafii w Orawce.

Biuro przewodnika czynne

w sobotę 6.04. od 9.30 do 10.30 i od 13.00 do 16.30

w niedzielę 7.04. od 12.00 do 14.30 i od 16.00 do 17.00

w sobotę 13.04. od 10.00 do 16.30

w niedzielę 14.04 od 11.45 do 14.30 i od 15.30 do 17.00

W pozostałym czasie na zwykłych zasadach (wcześniejsze zgłoszenie grup min. 15 osób)

Kurtyny wielkopostne w 2018

kurtyna Matka Boża Siedmiobolesna, fot. Ł.Sowiński

W 2018 roku kurtyny wielkopostne eksponowane będą

od 17 do 25 marca.

Godziny mszy świętych podane są na stronie parafii w Orawce.

Biuro przewodnika czynne

w soboty 17 i 24.03 od 10.00 do 17.00

w niedziele 18.03 od 11.40 do 16.00.

W pozostałym czasie na zwykłych zasadach (wcześniejsze zgłoszenie grup min. 15 osób)

 

Nowe oblicze tradycyjnej kurtyny

zasłona wielkopostna, Paweł Napierała,Poznań 2017, zdj. W.Hildebrandt

Przeżywanie Wielkiego Postu kojarzy się zwykle z nabożeństwami Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali i Triduum Paschalnego. Od wieków organizowane są też misteria, koncerty  a obecnie nawet festiwale muzyki pasyjnej, choćby słynne Misteria Paschalia. Są też instalacje artystyczne i na szczęście są też archaiczne kurtyny. To wszystko ma służyć pogłębieniu przeżycia tego czasu, przygotować się do najważniejszego święta chrześcijańskiego. Czytaj dalej