Archiwum kategorii: wyposażenie

Maryjny słup morowy

widok z 2014 r.Na placu przykościelnym w części południowej można zobaczyć jeden  z nielicznych w Polsce słupów morowych. Wznoszenie takich kolumn rozpowszechnione było po Soborze Trydenckim (1545-1563) zwłaszcza w krajach Monarchii Habsburgów, dziesiątkowanych przez epidemie dżumy i cholery, potocznie nazywane morami. Wznosząc je dziękowano za ustąpienie zarazy.

Rzeźby takie poświęcano albo Trójcy świętej albo Maryi Pannie, jak w Orawce. Wzorem słupów morowych jest rzeźba stojąca na :Piazza Santa Maria Maggiore w Rzymie z roku 1614. Kolumny maryjne  to rzeźby przedstawiające Maryję Pannę zwykle na wysokim słupie, w zależności od zamożności fundatorów zdobionym bardziej lub mniej, na cokołach zaś wyobrażenia świętych broniących od klęsk. Literatura wymienia w Polsce po pięć tego typu kolumn maryjnych na Dolnym i Górnym Śląsku. Najwięcej zachowało się w Czechach, po kilka jest również na Słowacji, w Austrii i Niemczech. Czytaj dalej

Ołtarze, ambona, belka tęczowa

fot. Tomasz Parys

fot. Tomasz Parys

Kościół w Orawce wyposażony jest w trzy ołtarze. Nie znamy daty ani miejsca ich wykonania, ale przypuszcza się, że są dziełem dobrego warsztatu, o czym świadczy precyzja i finezja. Nie wiemy też kiedy do Orawki trafiły, ani kto mógł je fundować. Zostało nam  więc podziwiać… Czytaj dalej

Kaplica Matki Bożej Bolesnej

Trójca św. w osi centralnej, fot. D.Harkabuzik

Trójca św. w osi centralnej, fot. D.Harkabuzik

Budownictwo sakralne w Orawce rozpoczęto od drewnianej wolno stojącej dzwonnicy. Potem przez ok. 6 lat budowano kościół, również z drewna. A że mógł być łatwym łupem rabusiów i podpalaczy, pomyślano o części kamiennej, która bez wątpienia lepiej zabezpieczała zebrane do tego czasu kosztowne szaty i sprzęty liturgiczne. I tak dobudowano za prezbiterium kaplicę o metrowej grubości murach. Czytaj dalej

Organy

fot. M.Jurasz

fot. M.Jurasz

Należą do najcenniejszych w Polsce. Nie są tak wielkie jak największe, w archikatedrze nota bene też św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu, nie tak stare jak najstarsze zachowane w Toruniu z 1609, nie tak słynne jak organy Hansa Hummla w kościele św. Andrzeja w Olkuszu, ale dla nas bezcenne. Niestety nie wszystko o nich wiemy. Przede wszystkim nie wiemy do dziś z jakiego warsztatu pochodzą ani kiedy zostały zbudowane. Czytaj dalej

Chrystus Frasobliwy

fot. S.Ogórek

fot. S.Ogórek

Troski Cię przygniatają

Znoszone z serc zbolałych

Składane u stópTwoich

Żale dużych i małych  

Smętny Panie Nadziejo

Ludzkich serc połamanych

Otrzyj łzy z naszych oczu

Balsamem bądź na rany(…) Ks. Paweł Kubani

Chrystus Frasobliwy to wyobrażenie umęczonego Zbawiciela w czasie Drogi Krzyżowej. Czytaj dalej