Author Archives: Lucyna Borczuch

O Orawce w Warszawie…

Zaproszenie

W dniach 29 i 30 listopada br. odbędą się w Warszawie dwa wydarzenia, których tematem będzie orawczański kościół. Organizatorem jest prof. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska z Instytutu Muzykologii UW.

29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 15.00-16.30  

„Gdzie diabeł gra na basetli a anioł na lutni”

Tematem spotkania będzie wyposażenie i polichromia kościoła ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dawnych.

30 listopada 2018 r. (piątek) godz. ok. 9.30 – 16.00 spotkanie dyskusyjne:

Część I. Przedstawienie kościoła w Orawce, głównych problemów badawczych oraz zadań

– Prof. dr hab. Tadeusz Mikołaj Trajdos (Instytut Historii PAN, MWSHP w Łowiczu) – tematyka: charakterystyka dziejowa parafii w Orawce i walory zabytkowe kościoła (architektura, wystrój, wyposażenie) oraz pożądane kierunki badań

 – Dr hab. Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ) – tematyka: Nasze czy Wasze? Kościół w Orawce na pograniczu polsko-słowackim jako źródło do badań nad wielokulturowym dziedzictwem regionu-  identyfikacja nowych problemów naukowych

– Dr Andrzej Siwek (Instytut Historii Sztuki UJ) – tematyka: uwarunkowania formalne ochrony i możliwe kierunki działań w tym zakresie

– p. Lucyna Borczuch (Kościół w Orawce) – tematyka: prace badawcze i działania administracyjne podjęte w ostatnim czasie.

Część II. Dyskusja nad programem działań, sformułowanie zadań.

Oba spotkania (czwartkowe i piątkowe) odbędą się w siedzibie Instytutu Muzykologii UW, w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32 .

Serdecznie zapraszamy!


Poranek poetycki 2018

Zaproszenie

Jak co roku jesienią, ksiądz proboszcz w Orawce Tadeusz Dąbrowski, poeta i regionalista Zbigniew Tlałka oraz przewodnik w obiekcie – Lucyna Borczuch zapraszają na program słowno-muzyczny. W tym roku szczególną okazją jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dlaczego “zacontek”? Ponieważ Orawa dopiero w lipcu 1920 r., po prawie dwóch latach została przyłączona do Polski. Ale powiew “ślebody” po upadku Austro-Węgier zaczęto odczuwać już na początku listopada 1918 roku.

Spotkanie pt. “Zacontek ślebody” odbędzie się we czwartek, 15 listopada 2018 o godzinie 10.00. Młodzież z orawskich szkół podstawowych pod kierunkiem polonistów: p. Anny Cymerman, p. Jolanty Szczęśniak Basisty, p. Ewy Szperlak i p. Zbigniewa Tlałki odtworzy teksty o treści religijnej i patriotycznej.

Relacja

Z uwagi na duże zainteresowanie i możliwości logistyczne ostatecznie odbyły się dwa spotkania. O godz. 10.00 zebrała się młodzież młodsza, tj. klasy V i VI, a o godz. 11.00 młodzież starsza, klasy VII i VIII. Młodzież pięknie zinterpretowała utwory poetyckie pisane gwarą i polszczyzną, grupa z Lipnicy Małej zagrała, chór z Jabłonki zaśpiewał. Przypomnieliśmy, utrwaliliśmy temat 1918 – 1920 na Orawie. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Jadwiga Pilchowa, p. Adam Kwiatek i p. Krzysztof Kokot, którego wiersz był dziś również odczytany. Przy okazji młodzież dowiedziała się o wielkiej wartości historycznej najstarszego zabytku na polskiej części Orawy.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Roty przy akompaniamencie orawskiej muzyki i odmówieniem modlitwy za Ojczyznę.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za udostępnienie tego wspaniałego obiektu, Dyrekcjom Szkół Podstawowych z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Orawki, Jabłonki i Piekielnika za  umożliwienie młodzieży uczestniczenia, opiekunom za przygotowanie tekstów a słuchaczom za miłe spotkanie.


Opr. LB

Ratujemy rzeźbę maryjną

Na przykościelnym cmentarzu w Orawce stoją dwie kamienne rzeźby, stan starszej z nich jest krytyczny. Poczyniono właśnie kolejny krok w sprawie jej renowacji. W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się wizja lokalna z ramienia  nowotarskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Podczas oględzin wskazano na konieczność  renowacji i ustalono wstępny plan działania. Po wycenie kosztów prac i wyborze pracowni konserwatorskiej będziemy gromadzić środki na ten cel. Rozważa się możliwość ogłoszenia zbiórki publicznej i pisanie wniosków o wsparcie do Urzędu Wojewódzkiego. Będziemy informować o postępie w tym temacie.

Czytaj dalej

Lenten veil in Orawka

https://www.youtube.com/watch?v=LWkyHBkRUYo – movie

Pieta at the cross, 1676  4,80m  x  3,85m = 18.48 m2

Pieta pod krzyżem

Pieta pod krzyżem

 

 

Flagellation  3,80m  x 3,36m = 12,77 m2

Biczowanie

Biczowanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penitent Mary Magdalene  3,43m  x 2.05m = 7,03 m2

Pokutująca Maria Magdalena

Pokutująca Maria Magdalena

 

 

 

 

Our Lady of Sorrows   3,20m  x 1,95m = 6,24 m2

Matka Boża Siedmiobolesna

Matka Boża Siedmiobolesna

Scenes from St. John the Baptist’s life

fot.M.Smondek

1. “Annunciation to Zachariah” According to the Gospel of Luke, the birth of John was prophesied to his father Zachariah, by the angel Gabriel, while the former was performing his functions as a priest, in the temple of Jerusalem.

2. “Visitation of St. Elizabeth”  The Gospel recounts that Mother Mary came to inform Elizabeth about her pregnancy. At that time, Elizabeth was in her sixth month of pregnancy and her unborn baby ‘jumped for joy’ in the womb only.

3.”Nativity of St. John” According to Luke, the Catholic calendar placed the feast of John the Baptist on June 24, six months before Christmas.

4. “Little Saint John in the wilderness”

5.”Saint John preaches” It is said that, at the age of thirty, John started to preach on the banks of the river Jordan. He preached against the evils of the time and attracted men to penance and baptism. His only message to people was to repent, as the Lord was coming.

6. “Voice of the calling in the wilderness”

7. “St. John pointed his disciples to Christ”

8. “Baptism of Jesus in the Jordan” He baptized many people and, thus, was named John the Baptist. According to the Holy Scriptures, Christ also turned to John to attain baptism.The incident took place when John the Baptist’s ministry was at its close.

9. “Saint John admonishes the King Herod” John’s growing popularity and immense power
created fright and fear in the minds of Herod Antipas, Tetrarch of Perea and Galilee.

10. “Saint John in prison” Following John’s denunciation of his adulterous and incestuous wife Herodias, who was also the wife of his half brother Philip (Herod II), Antipas had him arrested and imprisoned at Machaerus Fortress, on the Dead Sea.

11. “Decapitation of Saint John” Salome, the daughter of Herodias, impressed Antipas with a dance performance. Delighted by the girl’s act, he vowed to grant her any wish. Salome, at the instigation of her mother, demanded the head of John the Baptist.

12. “Herod’s Party”

13. “Herodiada and Salome with the head of Saint John on a platter”
14. “Funeral of Saint John”

2. fot.M.Smondek

3. zdj. M.Smondek

 

 

 

 

 

4. fot.M.Smondek

 

5. fot.M.Smondek

6. fot.M.Smondek

 

7. fot.M.Smondek

 

8. fot.M.Smondek

 

9. fot.M.Smondek

 

10. fot.M.Smondek

 

11. fot.M.Smondek

 

12. fot.M.Smondek

 

 

13. fot.M.Smondek

14. fot.M.Smondek

 

 
 
 
  
Text scenes from the life of Saint John the Baptist based on the www.thefamouspeople.com/profiles/john-the-baptist-89.php