Archives par étiquette : instrumenty XVII w.

« Gdzie diabeł gra na basetli… » relacja

29.11.2018 r. w Warszawie odbyło się spotkanie przewodnika w kościele w Orawce z wykładowcami i studentami Uniwersytetu Warszawskiego oraz zaproszonymi gośćmi pani prof. dr hab. Anny Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej z Instytutu Muzykologii UW. Celem spotkania było zapoznanie słuchaczy z orawczańskim kościołem, szczególnie z tym, co wiąże się z muzyką. Omówiliśmy instrumenty dawne, które przedstawione są w wyobrażeniu nieba, czyli anioły muzykujące na chórze, króla Dawida, św. Cecylię i dekorację prospektu organowego oraz diabły grające w piekle. Sporo czasu poświęciliśmy organom, instrumentowi wyjątkowego ze względu na wiek i stosunkowo niewielkie zmiany w porównaniu z XVII wiecznym oryginałem. Podczas prelekcji posłużyłam się zdjęciami ks. Zbigniewa Pytla i wysłuchaliśmy fragmentów nagrania brzmienia tych organów. Płyta prezentuje barokowe utwory w wykonaniu pana Grzegorza Bosaka, a nagrania dokonał pan Maciej Jurasz.

Mam wielką nadzieję, że studenci i wykładowcy zechcą podjąć temat wyposażenia kościoła w swoich pracach. Szczegółowe badania i opracowania są bardzo potrzebne, również dla potomnych! Dziękuję pani prof. Gruszczyńskiej-Ziółkowskiej za możliwość spotkania z tak doborowym gronem słuchaczy.

O Orawce w Warszawie…

Zaproszenie

W dniach 29 i 30 listopada br. odbędą się w Warszawie dwa wydarzenia, których tematem będzie orawczański kościół. Organizatorem jest prof. dr hab. Anna Gruszczyńska-Ziółkowska z Instytutu Muzykologii UW.

29 listopada 2018 r. (czwartek) godz. 15.00-16.30  

„Gdzie diabeł gra na basetli a anioł na lutni”

Tematem spotkania będzie wyposażenie i polichromia kościoła ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dawnych. Do prezentacji wykorzystane będą kapitalne zdjęcia ks. Zbigniewa Pytla.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu Muzykologii UW, w Pałacu Tyszkiewiczów-Potockich przy Krakowskim Przedmieściu 32 .

30 listopada 2018 r. (piątek) godz. ok. 9.30 – 16.00 spotkanie dyskusyjne:

Część I. Przedstawienie kościoła w Orawce, głównych problemów badawczych oraz zadań

– Prof. dr hab. Tadeusz Mikołaj Trajdos (Instytut Historii PAN, MWSHP w Łowiczu) – tematyka: charakterystyka dziejowa parafii w Orawce i walory zabytkowe kościoła (architektura, wystrój, wyposażenie) oraz pożądane kierunki badań

 – Dr hab. Ewa Kocój (Instytut Kultury UJ) – tematyka: Nasze czy Wasze? Kościół w Orawce na pograniczu polsko-słowackim jako źródło do badań nad wielokulturowym dziedzictwem regionu-  identyfikacja nowych problemów naukowych

– Dr Andrzej Siwek (Instytut Historii Sztuki UJ) – tematyka: uwarunkowania formalne ochrony i możliwe kierunki działań w tym zakresie

– p. Lucyna Borczuch (Kościół w Orawce) – tematyka: prace badawcze i działania administracyjne podjęte w ostatnim czasie.

Część II. Dyskusja nad programem działań, sformułowanie zadań.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Instytutu Archeologii w sali nr 114 (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, budynek Szkoły Głównej, parter).

Serdecznie zapraszamy!