Poranek poetycki 2018

Zaproszenie

Jak co roku jesienią, ksiądz proboszcz w Orawce Tadeusz Dąbrowski, poeta i regionalista Zbigniew Tlałka oraz przewodnik w obiekcie – Lucyna Borczuch zapraszają na program słowno-muzyczny. W tym roku szczególną okazją jest 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dlaczego „zacontek“? Ponieważ Orawa dopiero w lipcu 1920 r., po prawie dwóch latach została przyłączona do Polski. Ale powiew „ślebody“ po upadku Austro-Węgier zaczęto odczuwać już na początku listopada 1918 roku.

Spotkanie pt. „Zacontek ślebody“ odbędzie się we czwartek, 15 listopada 2018 o godzinie 10.00. Młodzież z orawskich szkół podstawowych pod kierunkiem polonistów: p. Anny Cymerman, p. Jolanty Szczęśniak Basisty, p. Ewy Szperlak i p. Zbigniewa Tlałki odtworzy teksty o treści religijnej i patriotycznej.

Relacja

Z uwagi na duże zainteresowanie i możliwości logistyczne ostatecznie odbyły się dwa spotkania. O godz. 10.00 zebrała się młodzież młodsza, tj. klasy V i VI, a o godz. 11.00 młodzież starsza, klasy VII i VIII. Młodzież pięknie zinterpretowała utwory poetyckie pisane gwarą i polszczyzną, grupa z Lipnicy Małej zagrała, chór z Jabłonki zaśpiewał. Przypomnieliśmy, utrwaliliśmy temat 1918 – 1920 na Orawie. Swoją obecnością zaszczycili nas p. Jadwiga Pilchowa, p. Adam Kwiatek i p. Krzysztof Kokot, którego wiersz był dziś również odczytany. Przy okazji młodzież dowiedziała się o wielkiej wartości historycznej najstarszego zabytku na polskiej części Orawy.

Spotkanie zakończyliśmy odśpiewaniem Roty przy akompaniamencie orawskiej muzyki i odmówieniem modlitwy za Ojczyznę.

Dziękuję Księdzu Proboszczowi za udostępnienie tego wspaniałego obiektu, Dyrekcjom Szkół Podstawowych z Lipnicy Wielkiej, Lipnicy Małej, Orawki, Jabłonki i Piekielnika za  umożliwienie młodzieży uczestniczenia, opiekunom za przygotowanie tekstów a słuchaczom za miłe spotkanie.


Opr. LB

Ratujemy rzeźbę maryjną

Na przykościelnym cmentarzu w Orawce stoją dwie kamienne rzeźby, stan starszej z nich jest krytyczny. Poczyniono właśnie kolejny krok w sprawie jej renowacji. W dniu 29 listopada 2018 r. odbyła się wizja lokalna z ramienia  nowotarskiej Delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie. Podczas oględzin wskazano na konieczność  renowacji i ustalono wstępny plan działania. Po wycenie kosztów prac i wyborze pracowni konserwatorskiej będziemy gromadzić środki na ten cel. Rozważa się możliwość ogłoszenia zbiórki publicznej i pisanie wniosków o wsparcie do Urzędu Wojewódzkiego. Będziemy informować o postępie w tym temacie.

Czytaj dalej

(Polski) Danuta UČNÍKOVÁ

Dňa 9. decembra 2014 zomrela v Bratislave vo veku 83 rokov Mgr. DANUTA UČNÍKOVÁ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zosnulá pochádzala z Oravky. V rokoch 1952 -1957 študovala na Jagiellonskej univerzite v Krakove, kde absolvovala odbor históriu umenia. Neskôr ju srdce priviedlo v roku 1958 na Slovensko. Jej manžel Ladislav pochádzal v Kysúc a bol významný slovenský novinár a rozhlasový redaktor. Danuta Učníková začala pracovať ako odborná pracovníčka na Krajskom stredisku pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Podieľala sa na príprave súpisu pamiatok a odbornom usmerňovaní reštaurátorských akcií v Západoslovenskom kraji. Pokračovať v čítaní

Oravský betlehem

Poznáte Oravský betlehem?

(In: Život. 2015, č. 1 (679) s. 11. PL ISSN 0514-0188)

pieniekyg9Tradícia stavania betlehemov siaha do 18. storočia. Prvé betlehemy vznikli v Taliansku a odtiaľto sa, vďaka františkánom, rozšírili rýchlo do celej Európy. Ťažko sa však dá jednoznačne povedať, v ktorom momente sa prvé betlehemy objavili na Orave. Pokračovať v čítaní

Kristus Trpiteľ

fot. S.Ogórek

fot. S.Ogórek

Kristus Trpiteľ (poľ. Chrystus Frasobliwy) je zobrazenie utrápeného Krista počas krížovej cesty. Podľa A. Ławickej bol tento motív spojený s legendou, v ktorej sa nachádza scéna Kristovho očakávania na ukrižovanie, podľa ktorej osamotený Ježiš sedel na skale a vojaci v tom čase kopali jamu pod kríž. Podľa dp. P. Śmigiela takéto zobrazenie Krista sa do Európy dostalo z Byzantskej ríše, kde sa objavil v 12. storočí. Pravdepodobne sa odtiaľto do Európy dostalo taktiež pomenovanie „Vir dolorum“, tzn. „Bolestný Vykupiteľ“. Pokračovať v čítaní

Pôstne plátna

 

zasłony wielkopostne w Orawce -film

kurtyna Matka Boża Siedmiobolesna, fot. Ł.Sowiński

Okrem unikátnej vo svetovom meradle polychrómie je kostol v Orávke výnimočný vďaka pôstnym plátnam, ktoré nielenže sa tu nachádzajú, ale každý rok od čiernej nedele po veľký piatok aj používajú. V Orávke nájdeme 4 krásne historické ľanové plátna pomaľované temperou. Zahaľujú sa nimi tri oltáre, hlavný a dva bočné a do roku 2013 bolo zahaľované aj súsošie Ukrižovania nachádzajúce sa nosnom tráme pod víťazným oblúkom v strede kostola. Najstaršie plátno je viditeľne datované na rok 1676, ostatné tri pochádzajú zo začiatku 19. storočia. Pokračovať v čítaní

DEKALÓG

DEKALÓG

fot. M.Jurasz

Pozastavme sa však pri dekalógu, teda pri desatore. Namaľované je na balustráde chóru. Umiestnené je na mieste, ktoré si síce pri vstupe do kostola všimneme, avšak počas sv. omše je ukryté pred pohľadmi veriacich, pretože pozerajúc sa na oltár sa jednoducho nachádza za našim chrbtom. Pred očami sa opäť objaví cestou von. Azda preto, aby si veriaci človek tesne pred východom z kostola uvedomil, ako by sa mal správať, aby dokázal rozlíšiť dobré od zlého. Tieto obrazy, pochádzajúce z 18. storočia, sú však vzácne nielen pre veriaci ľud ako znamenia na ceste k spáse, ale i pre etnografov, pretože je na nich zobrazený ľud v dobovom oblečení, a to znamená, že je to najstaršia obrazová prezentácia ľudového oblečenia a oravských krojov vôbec. Pokračovať v čítaní

Biblia pauperum – Život sv. Jána Krstiteľa

Zdjęcie0258Ako je všeobecne známe, pod lampou býva najväčšia tma a tak aj najčastejšie nepoznáme to drahocenné, ktoré máme tak blízko.

Najvýznamnejším obrazovým motívom v kostole sv. Jána Krstiteľa sú obrazy znázorňujúce život patróna. O Jánovi Krstiteľovi toho nevieme príliš veľa. O jeho živote sa dozvedáme len z úryvkov Evanjelií. Pokračovať v čítaní