DEKALÓG

DEKALÓG

fot. M.Jurasz

Pozastavme sa však pri dekalógu, teda pri desatore. Namaľované je na balustráde chóru. Umiestnené je na mieste, ktoré si síce pri vstupe do kostola všimneme, avšak počas sv. omše je ukryté pred pohľadmi veriacich, pretože pozerajúc sa na oltár sa jednoducho nachádza za našim chrbtom. Pred očami sa opäť objaví cestou von. Azda preto, aby si veriaci človek tesne pred východom z kostola uvedomil, ako by sa mal správať, aby dokázal rozlíšiť dobré od zlého. Tieto obrazy, pochádzajúce z 18. storočia, sú však vzácne nielen pre veriaci ľud ako znamenia na ceste k spáse, ale i pre etnografov, pretože je na nich zobrazený ľud v dobovom oblečení, a to znamená, že je to najstaršia obrazová prezentácia ľudového oblečenia a oravských krojov vôbec.

Na jednotlivých obrazoch sú znázornení rôzni ľudia – bohatí, chudobní, mešťania, vidiečania v dobovom oblečení pri rôznych, často však každodenných činnostiach. Na obrazoch nechýba ani Nebeský Otec alebo Ježiš znázorňujúci dobré skutky a diabol ako nástraha všetkého, čo je zlé. Obrazy predstavovali rôzne neduhy, zlé skutky, ale i tie dobré, Bohu milé. Takto sa chudobný človek učil, aké skutky ho privedú do neba a ktoré do pekla. Zaujímavosťou tohto cyklu je skutočnosť, že obrazy nemajú rovnaký rozmer.

1Na prvom obraze, ktorý predstavuje prvé prikázanie, sú zobrazené dve bohatšie ženy, ktoré liečia muža s obviazanou hlavou pomocou kúziel. Ich symbolom je diabol, ktorého predstavuje čierna chmára v zrkadielku, ktoré drží jedna zo žien. Na obraze vidíme aj Nebeského Otca, ktorý je zobrazený kdesi ďaleko za oknom.

2Aj na druhom obraze je diabol, ktorý radí hráčom. Muži na obraze hrajú v krčme karty, klamú, a pritom ich obsluhuje bohatšie oblečená krčmárka s džbánom.

3

V tretej scéne sa prenášame podľa oblečenia asi do bohatej rodiny, ktorá sa modlí v sviatočný deň. Kladný príklad je v kontraste s pracujúcim gazdom, ktorý mláti vonku za oknom žito s diablom nad sebou.

4

Aj štvrtý obraz zobrazuje bohatú pravdepodobne meštiansku rodinu – rodičov a ich deti, spomedzi ktorých najstarší syn kričí na otca, alebo mu hrozí. Na ramene syna je znázornený diabol.

5

Piate prikázanie na piatom obraze zobrazuje pravdepodobne troch zbojníkov, ako bijú palicami krvácajúceho muža schúleného na zemi, nad ktorým sa skláňa žena.

6

Šieste prikázanie zobrazuje zámockú spálňu s baldachýnom a závesom a zobrazuje starozákonnú scénu, v ktorej chce Putifarova manželka zviesť Jozefa, ktorá je opísaná v knihe Genezis 39, 1-23.

7

Ďalší, siedmy obraz, zobrazuje krajinku so štyrmi stromami, a cestičkou po ktorej kráčajú dvaja muži, ktorí sú oblečení do dobových oravských krojov z 18. storočia a vedú za sebou voly.

8

Ôsme prikázanie zobrazuje situácia pravdepodobne na úrade spojenú s krivou prísahou, pretože nad jednou osobou, ktorá práve prisahá, je namaľovaný diabol. Na obraze je znázornený taktiež uhorský hajdúch.

9

Obraz deviateho prikázania zobrazuje vnútro domu s obrazom Panny Márie s malým Ježiškom. Osoby zobrazené na obraze sú oblečené do uhorského dobového oblečenia – žena modliaca sa pod obrazom Panny Márie, za ňou hajdúch a jej prichádzajúci manžel.

10

Posledné, desiate prikázanie je vložené do oravskej scenérie, na pozadí ktorej dominuje ako keby Babia hora. Zobrazuje bohatší dvor s domácimi zvieratami v prvej časti obrazu, za ktorými sú namaľovaní v pozadí chudobní pastieri.