Mgr. DANUTA UČNÍKOVÁ

Dňa 9. decembra 2014 zomrela v Bratislave vo veku 83 rokov Mgr. DANUTA UČNÍKOVÁ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zosnulá pochádzala z Oravky. V rokoch 1952 -1957 študovala na Jagiellonskej univerzite v Krakove, kde absolvovala odbor históriu umenia. Neskôr ju srdce priviedlo v roku 1958 na Slovensko. Jej manžel Ladislav pochádzal v Kysúc a bol významný slovenský novinár a rozhlasový redaktor. Danuta Učníková začala pracovať ako odborná pracovníčka na Krajskom stredisku pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave. Podieľala sa na príprave súpisu pamiatok a odbornom usmerňovaní reštaurátorských akcií v Západoslovenskom kraji.

historickyNajväčšia časť jej profesionálneho pôsobenia je však spojená so Slovenským národným múzeom, kde nastúpila ako odborný pracovník – historička umenia do oddelenia dejín umenia a kultúry (1966) v Historickom odbore. Do dôchodku odchádzala v roku 1995 ako kustód oddelenia dejín umenia Historického múzea SNM. Celý pracovný život zasvätila budovaniu zbierky výtvarného umenia v SNM, ktorú obohatila o takmer tri tisícky nových umeleckých diel z oblasti maľby, kresby, sochy a grafiky. Súčasťou múzejnej práce menovanej bola aj akvizícia v oblasti sakrálnej sochárskej tvorby na Slovensku. Zbierky Historického múzea SNM rozšírila aj o kolekciu umeleckej grafiky s témami bratislavských korunovácii, pohľadov na Bratislavský hrad, portrétov významných osobností spojených s dejinami Slovenska, ale aj vedút a pohľadov do interiérov v časovom rozpätí od 16. po 20. storočie.

BRN001BA9DEB5D6_001971Dňa 19. mája 2011 pri príležitosti Medzinárodného dňa múzeí prevzala z rúk ministra kultúry SR Daniela Krajcera cenu Andreja Kmeťa za výnimočnú dlhoročnú zbierkotvornú a prezentačnú činnosť v oblasti dejín slovenského výtvarného umenia.

Posledné roky svojho života venovala starostlivosti o svojich najbližších: ťažko chorú dcéru Danutku, otca Jána a vnuka Mateja. Nech odpočíva v pokoji!