Archív kategorií: polichromia

DEKALÓG

DEKALÓG

fot. M.Jurasz

Pozastavme sa však pri dekalógu, teda pri desatore. Namaľované je na balustráde chóru. Umiestnené je na mieste, ktoré si síce pri vstupe do kostola všimneme, avšak počas sv. omše je ukryté pred pohľadmi veriacich, pretože pozerajúc sa na oltár sa jednoducho nachádza za našim chrbtom. Pred očami sa opäť objaví cestou von. Azda preto, aby si veriaci človek tesne pred východom z kostola uvedomil, ako by sa mal správať, aby dokázal rozlíšiť dobré od zlého. Tieto obrazy, pochádzajúce z 18. storočia, sú však vzácne nielen pre veriaci ľud ako znamenia na ceste k spáse, ale i pre etnografov, pretože je na nich zobrazený ľud v dobovom oblečení, a to znamená, že je to najstaršia obrazová prezentácia ľudového oblečenia a oravských krojov vôbec. Pokračovať v čítaní

Biblia pauperum – Život sv. Jána Krstiteľa

Zdjęcie0258Ako je všeobecne známe, pod lampou býva najväčšia tma a tak aj najčastejšie nepoznáme to drahocenné, ktoré máme tak blízko.

Najvýznamnejším obrazovým motívom v kostole sv. Jána Krstiteľa sú obrazy znázorňujúce život patróna. O Jánovi Krstiteľovi toho nevieme príliš veľa. O jeho živote sa dozvedáme len z úryvkov Evanjelií. Pokračovať v čítaní