Archiwa tagu: Orawka/Szentendre

Ks. Sczechowicz patronem szkoły

3 września 2018 w obecności przedstawicieli władz powiatowych, samorządowych, oświatowych oraz zaproszonych gości, w tym delegacji z Szentendre, odbyła się uroczystość nadania Szkole Podstawowej w Orawce imienia ks. Jana Sczechowicza, budowniczego kościoła i założyciela pierwszej szkoły w tej miejscowości. Uroczystości przewodniczył. JE kard. Stanisław Dziwisz, który odprawił koncelebrowaną mszę świętą i poświęcił sztandar. Na awersie sztandaru znajduje się rekonstrukcja herbu, który 20 czerwca 1655 nadał ks. Sczechowiczowi cesarz Ferdynand III Habsburg za działalność misyjną na Orawie. Zdjęcie herbu zachowało się tylko w wersji czarno-białej, w zbiorach prof. Semkowicza. Akt nadania zaginął w latach 70-80.XX w.

Rewizyta przyjaciół z Szentendre, Węgry

2015-05-02 07.54.31W dniu 30 kwietnia 2015 z rewizytą przyjechali do Orawki goście z partnerskiej parafii na Węgrzech. Swoją obecnością zaszczycili nas tym razem dziekan Szentendre ksiądz György Blanckenstein i ojciec Jacek Górski OP . Ponieważ w tym dniu kościół zwiedzali również Konsul Generalna Węgier w Krakowie pani dr hab. Adrienne Körmendy oraz  Konsul pan dr Sándor Nedeczky  wraz z Wójtem Gminy panem Antonim Karlakiem, wszyscy spotkali się w Ośrodku Wczasowym „Pod Danielkami”. Czytaj dalej

List intencyjny w sprawie partnerstwa między parafiami

31 października 2013 z ogromną przyjemnością powitaliśmy delegację z miasta Szentendre na Wegrzech. Pani Zofia Stankiewicz-Halper i diakon Zoltan Kives przywieźli z tamtejszej parafii, również pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela, list intencyjny w sprawie układu partnerskiego. Wzajemne kontakty miałyby na celu wymianę doświadczeń w organizowaniu życia parafialnego i wyjazdów młodzieży w celu wzajemnego poznawania kultury i historii obu regionów. Oby się powiodły zamiary! Opr. LB