Archiwa tagu: słup maryjny 1758

Renowacja słupa morowego

Od demontażu metalowego płotu i odkucia pierwszej warstwy betonu, w której znajduje się piaskowcowa baza, 26 sierpnia 2023 rozpoczęła się renowacja kamiennej kapliczki z 1758 r. Kolejne etapy, do połowy października, obejmowały rozebranie na poszczególne elementy i zabranie do pracowni. Zdjęto daszek, figurę Maryi Panny z Dzieciątkiem, figury świętych Donata i Floriana, kolumnę oraz trzy osobne postumenty. Renowacja ma się zakończyć w listopadzie tego roku. Oby wszystko przebiegło planowo i rzeźby zostały zabezpieczona na kolejne lata.

Projekt prowadzi Urząd Gminy w Jabłonce.

/Opr. LB/ Czytaj dalej

Maryjny słup morowy

widok z 2014 r.Na placu przykościelnym w części południowej można zobaczyć jeden  z nielicznych w Polsce słupów morowych. Wznoszenie takich kolumn rozpowszechnione było po Soborze Trydenckim (1545-1563) zwłaszcza w krajach Monarchii Habsburgów, dziesiątkowanych przez epidemie dżumy i cholery, potocznie nazywane morami. Wznosząc je dziękowano za ustąpienie zarazy.

Rzeźby takie poświęcano albo Trójcy świętej albo Maryi Pannie, jak w Orawce. Wzorem słupów morowych jest rzeźba stojąca na :Piazza Santa Maria Maggiore w Rzymie z roku 1614. Kolumny maryjne  to rzeźby przedstawiające Maryję Pannę zwykle na wysokim słupie, w zależności od zamożności fundatorów zdobionym bardziej lub mniej, na cokołach zaś wyobrażenia świętych broniących od klęsk. Literatura wymienia w Polsce po pięć tego typu kolumn maryjnych na Dolnym i Górnym Śląsku. Najwięcej zachowało się w Czechach, po kilka jest również na Słowacji, w Austrii i Niemczech. Czytaj dalej