Zwiedzanie

Sezon turystyczny trwa od 1 maja do 30 września. W 2019 r. zwiedzanie w maju, czerwcu i wrześniu w soboty i niedziele, w lipcu i sierpniu od czwartku do niedzieli

czwartek, piątek, sobota 9.30 – 17.30

niedziela 11.30 – 16.00

Dodatkowe godziny otwarcia podane są w terminarzu (obok na niebieskim polu).

W pozostałym czasie  zwiedzanie możliwe w grupach powyżej 15 osób po wcześniejszym (przynajmniej jednodniowym) zgłoszeniu pod numerami tel.

+ 48 691 204 504 (przewodnik) lub 18 265 23 40 (ksiądz proboszcz);

mail (2 dni wcześniej)  orawka.kosciol@gmail.com

Wśród zwiedzających rozprowadzane są cegiełki na odnowę zabytku w cenie 5 złotych.

Godziny otwarcia kościoła mogą ulec zmianie ze względu na religijną funkcję (w czasie nabożeństw nie jest udostępniony zwiedzającym) i warunki atmosferyczne.