Zwiedzanie

Sezon turystyczny trwa od 1 czerwca do 30 września.

Zwiedzanie w czerwcu i wrześniu w soboty i niedziele,

w lipcu i sierpniu od piątku do niedzieli

piątek, sobota 9.30 – 17.30

niedziela 11.30 – 16.00

Dodatkowe godziny otwarcia podane są w terminarzu (obok na niebieskim polu).

W pozostałym czasie  zwiedzanie możliwe w grupach minimum 10 osób po wcześniejszym (przynajmniej dwudniowym) zgłoszeniu pod numerami tel.

+ 48 691 204 504 (przewodnik) lub 18 265 23 40 (ksiądz proboszcz);

mail: orawka.kosciol@gmail.com

Wśród zwiedzających rozprowadzane są cegiełki na odnowę zabytku w cenie 5 złotych.

Godziny otwarcia kościoła mogą ulec zmianie ze względu na religijną funkcję  i warunki atmosferyczne. W czasie nabożeństw nie zwiedzamy i nie fotografujemy.