Zwiedzanie

Sezon turystyczny trwa od 1 czerwca do 30 września. W 2019 r. w czerwcu i wrześniu zwiedzanie od piątku do niedzieli, w lipcu i sierpniu od czwartku do niedzieli

czwartek 9.00 – 18.00

piątek 9.00 – 18.00

sobota 9.00 – 18.00

niedziela 11.30 – 17.00

Dodatkowe godziny otwarcia podane są w terminarzu (obok na niebieskim polu).

W pozostałym czasie  zwiedzanie możliwe w grupach powyżej 15 osób po wcześniejszym (przynajmniej jednodniowym) zgłoszeniu pod numerami tel.

+ 48 691 204 504 (przewodnik) lub 606 586 296 (ksiądz proboszcz);

mail (2 dni wcześniej)  orawka.kosciol@gmail.com

Wśród zwiedzających rozprowadzane są cegiełki na odnowę zabytku w cenie 4 złote.

Godziny otwarcia kościoła mogą ulec zmianie ze względu na religijną funkcję (w czasie nabożeństw nie jest udostępniony zwiedzającym) i warunki atmosferyczne.

Prosimy o kontakt telefoniczny.