Zwiedzanie 2023

Sezon turystyczny trwa od 15 czerwca do 1 października.

Zwiedzanie

czwartek, piątek, sobota 9.00 – 17.00

niedziela 11.30 – 16.30

Dodatkowe godziny otwarcia podane są w terminarzu (obok na niebieskim polu).

W pozostałym czasie  zwiedzanie możliwe w grupach minimum 10 osób dorosłych po wcześniejszym (przynajmniej dwudniowym) zgłoszeniu pod numerami tel.

+ 48 691 204 504 (przewodnik) lub 18 265 23 40 (ksiądz proboszcz);

mail: orawka.kosciol@gmail.com

Wśród zwiedzających rozprowadzane są cegiełki na odnowę zabytku w cenie 8 zł dla dorosłych, 7 zł dla dorosłych członków grup powyżej 40 osób, 5 zł dla dzieci i młodzieży.

Godziny otwarcia kościoła mogą ulec zmianie ze względu na religijną funkcję  i warunki atmosferyczne. W czasie nabożeństw nie zwiedzamy i nie fotografujemy.